ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดกำแพงเพชร

งานนบพระ-เล่นเพลง
งานนี้จัดขึ้นในวันมาฆบูชา หรือวันเพ็ญเดือนสาม   เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของเมืองกำแพงเพชร ที่เคยรุ่งเรืองมาในอดีต ตามหลักฐานในศิลา จารึกเมืองพระชุมหรือเมืองนครชุม ได้มีการกล่าวถึงขบวนแห่ที่จัดขึ้นเพื่อไปนบพระในแผ่นดินพระเจ้าลิไทย เมื่อครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ลักษณะการจัดงาน ในปัจจุบันจะมีการตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงาม ผู้ร่วมขบวนแต่งกายแบบโบราณ มีการแสดงแสงเสียงและมหรสพ ศิลปวัฒนธรรมไทย

งานสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพง
เป็นการเฉลิมฉลองวันสารทไทยของ เดือนกันยายน เพื่อเผย แพร่ชื่อเสียงของผลไม้เมืองกำแพง คือ กล้วยไข่ ที่มีผลใหญ่ ผิวสวย รสหวาน ชื่น ใจ ในงานมีขบวนแห่รถประดับด้วยกล้วยไข่ การประกวดและจำหน่ายกล้วยไข่ งานนิทรรศการทางเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้า และมหรสพต่าง ๆ

เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพงเพชร
เนื่องจากก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจานด่วนยอดนิยมของคนกำแพงเพชร ทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวโบราณ และผัดไท ทางจังหวัดจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย