ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดกำแพงเพชร

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
กำแพงเพชรเป็นเมืองที่มีกำแพงเมืองมั่นคงแข็งแกร่ง สวยงาม เป็นมรดกแห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ เป็นประจักษ์พยานแห่งความรุ่งโรจน์โชติช่วงแห่งอดีตที่น่าภาคภูมิใจ บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง ผู้คนพลเมืองมีความสมัครสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอันดี

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ

ต้นไม้ประจำจังหวัด : สีเสียดแก่น

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพิกุล

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงประจำจังหวัด

พวกเราชาวกำแพงเพชร ล้วนใจเด็ดมาแต่โบราณ
ชากังราวชื่อเก่าก่อนกาล เป็นเมืองหน้าด่านสมัยสุโขทัย
พระยาวชิรปราการ เคยเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองยิ่งใหญ่
ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่เราภูมิใจ คือจอมไทยพระเจ้ากรุงธนบุรี
กำแพงเพชร คลองขลุงเลื่องลือ ลานกระบือรุ่งเรืองเมืองเศรษฐี
คลองลานอีกทั้งขาณุลักษบุรี รวมทั้งมีพรานกระต่าย ไทรงาม
ทรัพยากร และป่าไม้ ทั้งพืชไร่ เป็นหนึ่งในสยาม
ประชารัฐสามัคคีดีงาม เทิดสยาม ศาสนา องค์ราชันย์
กำแพงเพชรสัญลักษณ์ยืนนาน อุทยานประวัติศาสตร์ลือลั่น
พิพิธภัณฑ์ หลักเมือง เป็นมิ่งขวัญ เหล่าประชาสุขสันต์ ใต้ร่มพระบารมี

จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าแก่ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ปรากฏซากกำแพงเมืองเก่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งไปตามรูปลำน้ำปิง และยังมีซากของป้อมปราการที่แข็งแรง แสดงถึงความสำคัญในอดีต ที่จะต้องเป็นเมืองในระดับเมืองลูกหลวงมาก่อนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บ่งบอกว่าก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อนนั้นแล้ว 2 เมือง คือ เมืองชากังราว ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง กับ เมืองนครชุม ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปิงตรงกันข้ามกับเมืองกำแพงเพชรเก่า

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดตาก และ สุโขทัย 
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์ 
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตรและ พิษณุโลก

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม