ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดลำปาง

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุลำปางหลวง หมายถึง ไก่เผือก เป็นสัญลักษณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยเมืองกุกุตตนคร (ตำนานเมืองลำปาง) และได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญ โดยปรากฏเครื่องหมายไก่เผือก คู่กับ ดวงตราแผ่นดินในศาลากลางเมืองลำปาง ตั้งแต่สมัยเริ่มเปลี่ยนที่ทำการเมืองจาก "เค้าสนามหลวง" เป็นศาลากลางเมืองนครลำปางขึ้น ในสมัยเริ่มสร้างศาลากลางหลังแรก เมื่อ พ.ศ. 2452 ซุ้มมณฑปที่วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นศิลปกรรมล้านนาที่งดงามมาก วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปาง มีองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

ต้นไม้ประจำจังหวัด : กระเจา

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกธรรมรักษา

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงลำปาง เขลางค์นคร

คำร้อง - สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง - เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้อง - โฉมฉาย อรุณฉาน

เขลางค์แดนนครถิ่นไทยงาม  สวยสมนามเป็นเมืองพุทธศาสนา
มาแต่ก่อนเก่าสืบสายกันนานมา ทั้งพลเมืองแข็งกล้าต่างมุ่งหน้ารักษานคร

วัดพระธาตุงามล้ำเลิศอย่างเพริศพราว เพราะพระแก้วเคยประทับเก่าก่อน
วัดเจดีย์ซาวชื่อเสียงลือขจร แม้ใครได้มาเห็นก่อนตัองกลับย้อนมาชมอีกครา

สาวงามที่เกาะคาน่าชม ผ่องพรรณผิวบ่มเด่นงามเหมือนจันทรา
ต่างอยู่สุขประกอบการอาชีพสัมมา เบิกบานสำราญอุรานั่งรถม้าสุขใจ

ขอพรวอนเจ้าพ่อประตูผา แล้วเลาะมาเพลินชมถ้ำผาไท
งามอย่างผุดผาดนี่ละดินแดนไทย เขลางค์นครยิ่งใหญ่ใช่อื่นไกลลำปางถิ่นงาม

      จังหวัดลำปางมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 599 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ดอนและป่าเขา ตอนเหนือเป็นที่ราบแล้วค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาทางใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำวัง เทือกเขาที่สำคัญคือเทือกเขาผีปันน้ำ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำวัง และเทือกเขาขุนตาล ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างลำปาง-ลำพูน มีอุโมงค์ให้รถไฟลอดผ่านเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา และเชียงราย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดตาก และสุโขทัย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดลำพูน และเชียงใหม่
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ และสุโขทัย

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย