ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดลำพูน

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
เจดีย์ในดวงตรา หมายถึงพระธาตุหริภุญไชย ซึ่งกล่าวว่ามีพระบรมธาตุ ของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ นับเป็นปูชนียสถานสำคัญเป็นที่เคารพนับถือ ของชาวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย

ต้นไม้ประจำจังหวัด : จามจุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทองกวาว

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงหริภุญชัยเวียงฟ้า

แดนฟ้ารุ่งเรืองเมืองศรีวิลัย หริภุญชัย ระบือไกลทั่วแคว้นล้านนา
สมเป็นนครคนดี สมเป็นศักดิ์ศรีลานนา สมคำชมว่า ลำพูนเมืองงาม
องค์พระธาตุเจ้า หริภุญชัย คู่เมืองยิ่งใหญ่ ผองชนทั่วไทยแซ่ซ้องลือนาม
น้อมเกล้าเหนือรอยพุทธบาท เหมือนทิพย์สถานแวววาม
ส่องแสงพระธรรม แห่งพุทธองค์

จามะเทวี จอมกษัตริย์ตรีสูงส่ง องค์พระแม่เจ้าผู้รั้งธำรงค์
ปิ่นอนงค์ หริภุญชัย ธารน้ำ ทุ่งนา ป่าสวยสะพรั่ง แม่กวงล้นฝั่ง
โอ้แดนป่าซาง ดั่งมนต์มัดใจ เห็นดอยขุนตาลตรึงทรวง

จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ มีเนื้อที่ 4,407 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ที่ราบ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,800 ฟุต มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทา และ แม่น้ำลี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ 
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง และตาก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม