ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดนครสวรรค์

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปวิมาน หมายถึง ตามคติทางศาสนาที่เชื่อถือกันมาว่า บนสวรรค์นั้น เป็นที่อยู่ของเหล่าเทพทั้งหลาย และ ผู้มีบุญมากเท่านั้น จึงจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ มีวิมานเป็นที่สถิต อย่างสุขสบาย เมื่อจังหวัดนี้ชื่อว่า "นครสวรรค์" แปลว่าเมืองของชาวสวรรค์ จึงได้นำเอาวิมาน มาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

ต้นไม้ประจำจังหวัด : เสลา

ดอกไม้ประจำจังหวัด : เสลา

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงประจำจังหวัด

ประดุจดั่งเทพพรหมสร้างสรรค์ นครสวรรค์แดนฟ้าพรรณราย
เมืองสี่แควบ่งบอกความหมาย แหล่งรวมสายแควปิงวังยมน่าน  
ดุจดั่งสายธารใจของเรา แนบเนารักสามัคคียั่งยืนนาน
ผูกพันมิตรไมตรีสมัครสมาน ร้อยประสานรวมใจไว้ด้วยกัน
พวกเราพร้อมบริการเพื่อหมู่ประชา ร่วมศรัทธาอุดมการณ์คงมั่น
อุปสรรคขวากหนามพร้อมผจญฝ่าฟัน แก้ปัญหาทันควันทันที
ร่วมมือร่วมประสานกายใจ ร่วมเดินก้าวไปหลอมใจเพื่อนน้องพี่
พร้อมเพรียงกันสร้างสรรค์นครสวรรค์ธานี สุขเกษมเปรมปรีย์วัฒนา

           จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ 9597.7 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีป่าไม้อยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก อำเภอ พยุหะคีรี อำเภอไพศาล อำเภอหนองบัว อำเภอตากฟ้า อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยวและ กิ่งอำเภอแม่วงก์

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดกำแพงเพชร และ พิจิตร
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก และ อุทัยธานี
  • ทิศตะวันนออก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย