ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดน่าน

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปโคอุศุภราชมีพระธาตุอยู่บนหลัง หมายถึง นามเมือง โดยมีตำนานเล่าว่า สมัยเมื่อพญาผากองสร้างเมืองน่าน พ.ศ. 1911 พระองค์ทรงนิมิตไปว่ามี โคอุศุภราช วิ่งมาจากป่าทางด้านทิศตะวันออก ข้ามแม่น้ำน่านมายังทิศตะวันตก แล้วถ่ายมูลเป็นรูปพื้นฐาน ของตัวเมืองน่าน เมื่อพระองค์ตื่นบรรทม ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ ตามที่ได้นิมิตดังกล่าว ประกอบกับพระองค์ จะย้ายเมืองมาตั้งที่จังหวัดน่านปัจจุบันด้วย พระองค์จึงก่อกำแพงเมือง ตามรอยมูลโคอศุภราชที่ถ่ายไว้ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันสำคัญ จึงให้โคอุศุภราชเป็นนามเมือง
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

ต้นไม้ประจำจังหวัด : กำลังเสือโคร่ง

ดอกไม้ประจำจังหวัด : เลี้ยวดอกขาว

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงแอ่วน่าน

คำร้อง-ทำนอง-ขับร้อง/ ลักษณาพร ชัยพินิจข้าเจ้าเป็นสาวเมืองน่าน ถูกกล่าวขานว่าอยู่สุดเหนือ

ไผได้ยินก็บ่ อยากเจื่อว่าสาวเหนือ งามเหลือแต้หนอบ่ ไจ่จะงามแต่สาวเมือง
ข้าเจ้ามีธรรมชาติผ่อ ข้าเจ้าบ่ จุ๊ต่านน่อตวยมาผ่อข้าเจ้าจะปาไป
ไปแอ่วแข่งเรือลือเลื่อง แวะผ่อเมืองงาช้างดำยิ่งใหญ่ จิตรกรรมวัดภูมินทร์นั่นไง เสาดินสวยไหมอยู่ในนาน้อย
ไปเต๊อะไปแอ่วดอยภูคา มีหนึ่งเดียวในโลกา หาใดเทียมได้ ดอกชมพูภูคานั่นไง
ไปชิมปลาปากนาย แล้วใส่ผ้าลายลื้อ ผ้าลายน้ำไหล มะไฟจีนรสดี ลิ้นจี่ก็มี
เชิญสิเชิญชิมหน่อย ส้มสีทองหวานหอมไม่น้อย รสดีอร่อย ไผได้จิมจะติ๊ดใจ๋

            จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ กับ 5 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเชียงกลาง อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง กิ่งอำเภอบ้านหลวง กิ่งอำเภอนาหมื่น กิ่งอำเภอสันติสุข กิ่งอำเภอบ่อเกลือ และกิ่งอำเภอสองแคว

  • ทิศเหนือ ติตต่อกับ ลาว
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพะเยา และแพร่
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ลาว

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย