ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดเพชรบูรณ์

เทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ
เทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง จัดขึ้นที่ อ.หล่มสัก  เป็นเทศกาลประจำปีจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อเคารพสักการะเผยแพร่ประวัติเกียรติคุณของพ่อขุนผาเมือง ปุชนียบุคคลของชาติไทย

ประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกและผีตาโม่
เป็นงานเทศกาลบุญบั้งไฟขอฝนและผีตาโม่ซึ่งเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณที่มีประวัติยาวนานของผู้คนในท้องถิ่นของอำเภอหล่มเก่า เป็นผีที่คอยสิงสถิตอยู่ตามบ้านเรือน ป่าเขาลำเนาไพร

งานมะขามหวานและงานกาชาด
กำหนดจัดงานในช่วงปลายเดือนมกราคม ภายในงานจะมีการประกวด มะขามหวาน การแสดงทางวัฒนธรรมและการละเล่นต่าง ๆ มากมาย การจำหน่ายสินค้า และนิทรรศการ

งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เริ่ม จากชาวเมืองเพชรบูรณ์อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองแห่ไปรอบเมืองจนถึงบริเวณหน้าวัดไตรภูมิ จากนั้นผู้ว่า ราชการจังหวัด จะเป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำทั้ง 4 ทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย