ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดเพชรบูรณ์

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ภูมิประเทศของจังหวัดนี้ มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายลูก ตามทิวเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่นที่ อ.หล่มสัก เคยมีผู้ขุดพบหินเขี้ยวหนุมาน ซึ่งประกายสดใสอยู่ในตระกูลเดียวกับเพชร นอกจากนั้น ยาสูบพื้นเมืองพันธุ์ดีของจังหวัดนี้ ก็ยังเคยเป็นสินค้าสำคัญอีกด้วย
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะขาม

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกมะขาม

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงเพลง มนต์รักเพชรบูรณ์

คำร้อง/ทำนอง เกษม ชัยสิทธิ์
ขับร้อง วิชัย ปุญญะยันต์
  
เพชรบูรณ์เจิดจำรูญดั่งเมืองสวรรค์ ถิ่นสถานวิมานไพรสุขใจแสน
หริ่งระงมพรมพฤกษ์ไพรคล้ายเมืองแมน ดั่งดินแดนเพลงทิพย์ของคนธรรพ์
เพชรบูรณ์ถิ่นแดนนี้มีมนต์ขลัง แต่ปางหลังมีคนกล้า"ผาเมือง"
ท่านเป็นแบบอย่างคนดีแท้แต่ปางบรรพ์ สู้สร้างสรรค์เมืองและบ้านก่อนกาลมา
สายน้ำหลักแม่ป่าสักหลั่งรินไหล สายน้ำใจรินหลั่งให้ผู้มาหา
มิตรไมตรีมีมากล้นท้นอุรา น้ำไหลบ่าคอยท่าผู้มาเยือน
เพชรบูรณ์อบอุ่นเหลือเมื่อได้มา มวลไม้ดอกแมกไม้ป่าหาใดเหมือน
งามโขดเขินเนินพงไพรไม่ลืมเลือน จวบปีเดือนจากไปไกลไม่ลืมเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 12,678 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า   อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวังโป่ง อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเลย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และ นครสวรรค์ 
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และ ขอนแก่น

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย