Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดพิษณุโลก

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปพระพุทธชินราช หมายถึง ในราวปีพุทธชินราช 1905 สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ( ลิไท ) ได้ก่อสร้างพระพุทธชินราชรูปปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะงดงามมาก และถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่ บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก และสวยงามที่สุดในประเทศไทย
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา"

ต้นไม้ประจำจังหวัด : นนทรี

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ปีป

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงประจำจังหวัด

ยามเยือนถิ่นแคว้นดินแดนฟูเฟื่อง ชื่อเมืองสองแคว สมคำกล่าวแท้ สวรรค์สรรสร้าง
เพลินน้ำหลากไหลเป็นแนวทาง สองริมฟากฝั่ง พืชพันธุ์สะพรั่งทั่วไป
พนมมือกราบพระพุทธชินราชพระปฎิมา ขอจงเมตตาป้องปกผองภัย
บุญน้อมนำเคราะห์กรรมสิ้นไป  หวังใดจงได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไซร้ช่วยดล
น่านน้ำยามเย็นกระเด็นเป็นฟอง โอ้แก่งโสภาละอองน้ำหล่น
สกุโณฑยานสำราญกมลได้ยลเสมือนวิมาน จำลาจากแคว้นดินแดนพิษณุโลก
วิโยคดวงใจ  ถึงยามจากไป เสมือนไกลบ้าน คงว้าเหว่เหงาใจไปนาน 
ทุกคราที่ผ่าน   อกสั่นหวั่นไหวอาวร

จังหวัดพิษณุโลกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ และอำเภอเนินมะปราง 

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com