ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดพิจิตร

งานประเพณีกำฟ้า
เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยพวน บ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม งานจัดตรงกับ วันขึ้น 2 ค่ำและ 3 ค่ำ เดือน 3 (เดือนกุมภาพันธ์) เพื่อแสดงความเคารพบูชาเทวดา และพระมหากษัตริย์

งานวันแตงโมโชว์กรงนกอำเภอวังทรายพูน
ชาวนานิยมปลูกแตงโมหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จ เป็นการเสริมรายได้จากการทำนา กำหนดการจัดงานอยู่ในช่วงเดือนภุมภาพันธ์ของทุกปี ที่ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน

ประเพณีแข่งขันเรือยาว
เริ่มจัดเป็นงานประเพณีทุกปี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2523 กำหนดการจัดงานให้ตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ต้นเดือน กันยายนของทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จังหวัดได้กราบบังคลทูลฯ ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นรางวัลให้แก่เรือ แข่งขันทั้ง ๓ ประเภท คือ เรือยาวใหญ่ เรือยาวกลาง และเรือยาวเล็ก และยังคงถือปฏิบัติสืบกันมาจนปัจจุบันนี้

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย