ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดพิจิตร

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปสระและต้นโพธิ์ ภาพสระ หมายถึง เมืองสระหลวง ซึ่งเ ป็นชื่อเดิมของจังหวัดตามพงศาวดารเหนือ กล่าวว่าเมืองนี้ เป็นเมืองโบราณสมัยขอม และเป็นหัวเมืองเอกตั้งแต่สมัย กรุงสุโขทัยมีพญาโคตระบองเป็นผู้สร้างเมือง ต้นโพธิ์ หมายถึง วัดโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จพระราชดำเนินกลับจากสงครามเมืองเชียงใหม่ ได้นำราชธิดาเมืองเชียงใหม่มาด้วย และพระราชทานให้แก่พระเพทราชา เมื่อกองทัพมาหยุดพัก ณ ที่แห่งนี้ นางได้ประสูติบุตรชายที่ใต้ต้นมะเดื่อ บิดาจึงให้นามว่า "เจ้าเดื่อ"
ต่อมาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระสรรเพชรญ์ที่ 8 หรือ พระพุทธเจ้าเสือ หรือ ขุนหลวงสรศักดิ์ ระหว่างครองกรุงศรีอยุธยา นั้น พระองค์ได้เสด็จไปคล้องช้างเมืองพิจิตร เลยไปเยี่ยมมาตุภูมิเดิมที่หมู่บ้านโพธิ์ประทับช้าง โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระอารามขึ้น ที่ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด
หลวงพ่อเพชรรวมใจ บึงสีไฟลือเลื่อง ยอดพระเครื่องหลวงพ่อเงิน

ต้นไม้ประจำจังหวัด : บุนนาค

ดอกไม้ประจำจังหวัด : บังหลวง

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงพิจิตรเมืองงาม

คำร้อง - สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง - เอื้อ สุนทรสนานโอ้เมืองพิจิตร

เมืองงามเหนือความศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ คนดีมีฝืมือของดีมีถมไปเกินค่าจาระไน
ยิ่งกว่าเมืองใดทั้งสิ้น โคตรของเทวราชประสาธน์สร้างไว้
นครไชยบวรเทพอมรบุรินทร์ บิดาศรีปราชญ์และพระเจ้าเสือภูมินทร์
ล้วนเกิดจากถิ่นพิจิตรโสภิณวิไล
  
บวงสรวงหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน หลวงพ่อเพชรอภินิหารปางมารวิชัย
ชื่อโอฆบุรีครั้งศรีอยุธยาเกรียงไกร ชื่อสระหลวงยิ่งใหญ่ครั้งสุโขทัยธานี
พิจิตรเกศคด คนไม่ใจคด  คนพิจิตรนั้นซื่อจนหมดหัวใจไม่คดไมตรี
พระเครื่องและพระบูชาล้ำค่า บารมีวัดมหาธาตุเจดีย์มากมีเหลือที่คณา
 
มีถ้ำชาละวันและเกาะศรีมาลาวรรณคดี  สร้างมาใช่ว่าเสกสรร
สาวงามเมืองพิจิตรยิ่งพิศยิ่งงาม เมืองอู่ข้าวอู่น้ำล้ำค่าสารพัน
เกษตรสมบูรณ์พูนทรัพย์นับอนันต์  พิจิตรรังสรรค์สมเมืองสวรรค์ชาติไทย

พิจิตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 344 กิโลเมตร   แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางมูลนาก อำเภอตะพานหิน อำเภอสามง่าม อำเภอโพทะเล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวังทรายพูน และอำเภอทับคล้อ

  • ทิศเหนือ จดจังหวัดพิษณุโลก 
  • ทิศใต้ จดจังหวัดนครสวรรค์ 
  • ทิศตะวันออก จดจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  • ทิศตะวันตก จดจังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย