ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดพิจิตร

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปสระและต้นโพธิ์ ภาพสระ หมายถึง เมืองสระหลวง ซึ่งเ ป็นชื่อเดิมของจังหวัดตามพงศาวดารเหนือ กล่าวว่าเมืองนี้ เป็นเมืองโบราณสมัยขอม และเป็นหัวเมืองเอกตั้งแต่สมัย กรุงสุโขทัยมีพญาโคตระบองเป็นผู้สร้างเมือง ต้นโพธิ์ หมายถึง วัดโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จพระราชดำเนินกลับจากสงครามเมืองเชียงใหม่ ได้นำราชธิดาเมืองเชียงใหม่มาด้วย และพระราชทานให้แก่พระเพทราชา เมื่อกองทัพมาหยุดพัก ณ ที่แห่งนี้ นางได้ประสูติบุตรชายที่ใต้ต้นมะเดื่อ บิดาจึงให้นามว่า "เจ้าเดื่อ"
ต่อมาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระสรรเพชรญ์ที่ 8 หรือ พระพุทธเจ้าเสือ หรือ ขุนหลวงสรศักดิ์ ระหว่างครองกรุงศรีอยุธยา นั้น พระองค์ได้เสด็จไปคล้องช้างเมืองพิจิตร เลยไปเยี่ยมมาตุภูมิเดิมที่หมู่บ้านโพธิ์ประทับช้าง โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระอารามขึ้น ที่ตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด
หลวงพ่อเพชรรวมใจ บึงสีไฟลือเลื่อง ยอดพระเครื่องหลวงพ่อเงิน

ต้นไม้ประจำจังหวัด : บุนนาค

ดอกไม้ประจำจังหวัด : บังหลวง

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงพิจิตรเมืองงาม

คำร้อง - สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง - เอื้อ สุนทรสนานโอ้เมืองพิจิตร

เมืองงามเหนือความศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ คนดีมีฝืมือของดีมีถมไปเกินค่าจาระไน
ยิ่งกว่าเมืองใดทั้งสิ้น โคตรของเทวราชประสาธน์สร้างไว้
นครไชยบวรเทพอมรบุรินทร์ บิดาศรีปราชญ์และพระเจ้าเสือภูมินทร์
ล้วนเกิดจากถิ่นพิจิตรโสภิณวิไล

บวงสรวงหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน หลวงพ่อเพชรอภินิหารปางมารวิชัย
ชื่อโอฆบุรีครั้งศรีอยุธยาเกรียงไกร ชื่อสระหลวงยิ่งใหญ่ครั้งสุโขทัยธานี
พิจิตรเกศคด คนไม่ใจคด  คนพิจิตรนั้นซื่อจนหมดหัวใจไม่คดไมตรี
พระเครื่องและพระบูชาล้ำค่า บารมีวัดมหาธาตุเจดีย์มากมีเหลือที่คณา

มีถ้ำชาละวันและเกาะศรีมาลาวรรณคดี  สร้างมาใช่ว่าเสกสรร
สาวงามเมืองพิจิตรยิ่งพิศยิ่งงาม เมืองอู่ข้าวอู่น้ำล้ำค่าสารพัน
เกษตรสมบูรณ์พูนทรัพย์นับอนันต์  พิจิตรรังสรรค์สมเมืองสวรรค์ชาติไทย

พิจิตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 344 กิโลเมตร   แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางมูลนาก อำเภอตะพานหิน อำเภอสามง่าม อำเภอโพทะเล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวังทรายพูน และอำเภอทับคล้อ

  • ทิศเหนือ จดจังหวัดพิษณุโลก 
  • ทิศใต้ จดจังหวัดนครสวรรค์ 
  • ทิศตะวันออก จดจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  • ทิศตะวันตก จดจังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม