ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดสุโขทัย

งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง
จัดงานในวันที่ 18-19 เมษายนของทุกปี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อหลักเมืองด้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย การจัดงานจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู หมื่นนคร หรือ เจ้าพ่อเมืองด้ง

งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
จัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม ณ บริเวณอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อเป็น การรำลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ขจรขจายไปทั่ว ในงานมีการทำบุญ ตักบาตรและพิธีทางศาสนา ขบวนสักการะพ่อขุนฯ พิธีบวงสรวง การเล่นพลุ ตลอดจนนาฏศิลป์และมหรสพ

ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว
เป็นงานประเพณีอุปสมบทของชาวไทยพวนที่บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัช นาลัย กำหนดการจัดงานในวันที่ 7-8 เมษายน ลักษณะเป็นการอุปสมบทหมู่ แห่ด้วยช้างเป็นขบวนประมาณ 20-30 เชือก มีการตกแต่งนาค และช้างอย่างสวยงาม

งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน
จัดขึ้นในวันสงกรานต์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นการสืบทอดงานประเพณีเก่าแก่ของสุโขทัย กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย พิธีทางศาสนา ขบวนแห่สงกรานต์ การแสดงนาฏศิลป์ และละครประกอบแสงเสียง การเล่นไฟ การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ เป็นงานประเพณีที่จังหวัดจัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนสิบสองของทุกปี ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ลักษณะของ งานประกอบด้วยการลอยกระทงจุดประทีปโคมไฟ จุดตะไลไฟพะเนียง การละเล่นพื้นบ้าน ขบวนแห่และระบำโบราณคดีชุดสุโขทัย ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวเมือง

งานวันพิชิตยอดเขาหลวง
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชมความงามของธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหงอย่างใกล้ชิด ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย