ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดสุโขทัย

ตราสัญญาลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประทับบนพระแท่นมนังคศิลา หมายถึง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงประทับบนพระแท่นมนังคศิลา ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข และทรงบริหารราชอาณาจักรแห่งนี้ ให้เจริญรุ่งเรืองที่สุดในระยะหนึ่งในอดีต
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ สักการแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะค่าโมง

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวหลวง

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงสุโขทัยระทม

บ้านพี่อยู่สุโขทัย บ้านของพี่ไฟไหม้ ขอลามาไกลทิ้งถิ่น
ดั่งคนจร จากที่นอนที่อยู่ที่กิน เปรียบเหมือนเป็นเช่นนกขมิ้น
ยุพินจงโปรดเห็นใจ

พี่เสี่ยงโชคด้วยน้ำตา เหมือนคนไม่มีค่า
ทุกวันเวลาร้องไห้ พี่คนจน ต้องอดทนเที่ยวเร่รอนไป
เดินหางานไกลใกล้ โปรดเห็นใจคนอกตรม

ฝากดวงใจคนไร้รังนอน ขอทรามวัยใจอ่อน อุ้มชูให้อยู่สุขสม
ปลอบใจยามเหงา ยามหนาวให้มีผ้าห่ม อย่าทิ้งให้พี่ขื่นขม ระทมเหมือนสุโขทัย

ชีพพี่ฝากให้น้องนาง หวังร่วมเรียงเคียงข้าง
น้องจงนำทางชิดใกล้ ถูกเพลิงผลาญต้องซมซานจากสุโขทัย
หมดทรัพย์สินเพราะไฟไหม้ เหลือดวงใจมาฝากนาง

จังหวัดสุโขทัยมี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยตอนเหนือเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นพืดยาวมาทางทิศตะวันตก พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบและตอนใต้เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำไหลผ่านจากเหนือลงใต้ โดยผ่านพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสำโรง เมืองสุโขทัย และอำเภอ กงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ 170  กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาที่สูงที่สุด คือ เขาหลวง ซึ่งยอดเขามีความสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก และลำปาง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย