ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดตาก

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดตาก

ประเพณีลอยกระทงสาย
เป็นประเพณีเฉพาะท้องถิ่นของชาวจังหวัดตาก โดยจะใช้กะลามะพร้าวทำ เป็นตัวกระทง ภายในมีไส้ทำด้วยทางมะพร้าวแห้งชุบน้ำมันแล้วจุดไฟ ปล่อยลงแม่น้ำเป็นระยะ ๆ ให้กระทงลอยต่อเนื่องกันเป็นสายไปตลอดลำน้ำ การลอยกระทงนี้เป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาพระแม่คงคา แต่ในบาง ครั้งก็เชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที แต่บางทีก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระโมคคัลลี บุตรมหาสาวก ตามอย่างความคิดของชาวพม่าที่อยู่ในดินแดนล้านนา

งานตากสินมหาราชานุสรณ์
จัดขึ้นในราวปลายเดือนธันวาคม มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ ณ บริเวณศาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในตอนเช้า โดยขบวนแห่ จะเริ่มจากบริเวณ หน้าที่ทำการเทศบาลเมือง ไปยังสถานที่จัดพิธี มีการออกร้านขายสินค้า การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ และมหรสพพื้นบ้าน

ประเพณีกินวอ
เป็นงานประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวเขาเผ่าลีซอ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ ชาวลีซอโดยเฉพาะผู้หญิงจะใส่เสื้อผ้า ใหม่ที่บรรจงเย็บมาเป็นแรมปี และใส่เสื้อผ้าชุดนี้ไปตลอดปี พอปีใหม่ปีหน้า มีพิธีกินวอครั้งต่อไป ก็จะใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ที่เตรียมเย็บไว้ระหว่างปีดังปีก่อน

ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า
จัดขึ้นเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และรวมเอาความเชื่อของท้องถิ่น เกี่ยว กับการอุทิศส่วนกุศลให้เทพหรือวิญญาณที่นับถือ เป็นการเสริมสร้างบารมี ของตนให้ได้ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น โดยจัดขึ้นในวันขึ้น 14 และ 15 ค่ำ เดือน 9 ตรงกับเดือน 6 ของภาคกลาง คือราวเดือนพฤษภาคม ที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตาก

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย