ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดอุตรดิตถ์

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปมณฑลประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ ด้านหน้ามณฑปเป็นรูปครุฑ สองข้างของมณฑปเป็นลวดลายกนก ด้านล่างมีตัวหนังสือชื่อจังหวัด ทั้งหมดบรรจุอยู่ในกรอบวงกลม
รูปแท่นมีมณฑปครอบ หมายถึง พระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งชาวเมืองในสมัยก่อนได้สร้างไว้เป็น พุทธบูชา เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสัก

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกประดู่

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชอุตรดิตถ์

คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน 

อุตรดิตถ์มิตรเราเริงเร้าฤดี ฝันไปในฟ้าเสรีที่มีตะวันจันทร์ฉาย
มีธงไตรรงค์โบกพลิ้วปลิวเชิงพลิ้วชาย อวดแดนแสนยาท้าทายฟ้าดินสลายล่มลาญ
 
อุตรดิตถ์ฤทธิ์แรงกำแหงหัวใจ เพราะเราเป็นนักรบไทยเกริกไกรเกียรติไกลไพศาล
เรายังมีลายเลือดไทยพิชัยภิชาญ ผู้เริงณรงค์รบราญผลาญศึกจนผลาญพ่ายไป
 
หญิงเหี้ยมชายหาญเหมือนทหารไทยเดิม รบห้าวราญเหิมเหมือนขวัญเติมเชื้อไฟ
เราลืมแสนยาศักดาพระยาพิชัย ฤๅสายเลือดไร้แรงใจเร้าสู้วิสัยชาตรี

หญิงเหี้ยมชายหาญเหมือนทหารไทยเดิม รบห้าวราญเหิมเหมือนขวัญเติมเชื้อไฟ
เราลืมแสนยาศักดาพระยาพิชัย ฤๅสายเลือดไร้แรงใจเร้าสู้วิสัยชาตรี

ความรักภักดีแด่ไทย ขอทูนเทิดใจให้เมืองไว้พร้อมพลี
เวทย์ขลังพลังสั่งสามัคคี ปลูกฝังยังมีไว้ในฤดีปรีดา
พึงหวังสังวรณ์เถิดตัว สังวรณ์ว่าตัวเกิดเงาหัวนี้มา
ใต้ฟ้าเหนือดินถวิลวิญญาณ เทิดรักบูชาฟ้าอุตรดิตถ์เรา

ความรักภักดีแด่ไทย ขอทูนเทิดใจให้เมืองไว้พร้อมพลี
เวทย์ขลังพลังสั่งสามัคคี ปลูกฝังยังมีไว้ในฤดีปรีดา
พึงหวังสังวรณ์เถิดตัว สังวรณ์ว่าตัวเกิดเงาหัวนี้มา
ใต้ฟ้าเหนือดินถวิลวิญญาณ เทิดรักบูชาฟ้าอุตรดิตถ์เรา

จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ประมาณ 7,838 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอตรอน อำเภอพิชัย อำเภอลับแล อำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่า และอำเภอทองแสนขัน

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ และน่าน
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก และลาว

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม