ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเพณีฮีตสิบสอง
"ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" หมายถึงประเพณีสิบสองเดือนที่ยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นงานที่รวบรวมประเพณีสิบสองเดือน ของอีสานมาจำลองให้ชม เนื่องจากชาวอำนาจเจริญมีวิถีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาว อีสานทั่วไป

ประเพณีลงข่วง
เป็นการชุมนุมกันของหนุ่มสาว แสดงถึงวิถีชีวิตแบบหนึ่งของชาวจังหวัดอำนาจเจริญในอดีต โดยที่ฝ่ายสาวซึ่งมีความสามารถในการทอผ้า รู้จักการให้สีสันและ ลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทย จะทำการทอผ้าหรือสาวไหม พวกหนุ่ม ๆ ก็มาบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่น แคน และพิณ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานควบคู่กับการทำงานของสาว ๆ

ประเพณีการแข่งเรือยาว
จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จัดขึ้นที่บริเวณท่าน้ำ แม่น้ำโขง หน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน มีเรือจากอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เรือจากอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เรือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเรือจากอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มาร่วมแข่งขันเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย