ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดบุรีรัมย์

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ปราสาทหินคือ ปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งมีกำแพงล้อมรอบภายในเป็นท้องพระโรงมีเทวสถาน ภาพเทวดารำคือดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ผู้ปราบยุคเข็ญ และผู้ประสาทสุข ท่ารำ หมายถึง ความสำราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับพยางค์สุดท้ายของชื่อจังหวัด

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ
ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

ต้นไม้ประจำจังหวัด : กาฬพฤกษ์

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกฝ้ายคำ

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน :ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชบุรีรัมย์

แผ่นดินที่เราสู้ศัตรูพ่าย แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ในอิสาน
แผ่นดินแห่งลำนำและตำนาน แผ่นดินที่เบิกบานด้วยไมตรี
แผ่นดินที่ผู้คนต้องขวนขวาย แผ่นดินที่เกรียงไกรด้วยศักดิ์ศรี
แผ่นดินที่มีรักสามัคคี แผ่นดินที่รื่นรมย์สมเป็นไทย
แผ่นดินนี้บุรีรัมย์จำหลักจิต  แผ่นดินนี้มอบชีวิตไว้ให้

เราบำรุงบุรีรัมย์ให้อำไพ เราภูมิใจที่ได้อยู่บุรีรัมย์
เรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์  เรายืนหยัดปัดป้องผองอธรรม
เราคือเพชรอิสานใต้ค่าล้ำ คนบุรีรัมย์มีคุณธรรมประจำใจ

ห่างจากกรุงเทพฯ 410 กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมือง และมากมีไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อย แบ่งการปกครองออกเป็นหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอประโคนชัย อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอคูเมือง อำเภอละหานทราย อำเภอหนองกี่ อำเภอปะคำ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอหนองหงส์ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราช อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กิ่งอำเภอบ้านด่าน กิ่งอำเภอชำนิ กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และกิ่งอำเภอโนนดินแดง

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว 
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ 

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย