ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดชัยภูมิ

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปธงสามชาย หมายถึงธงแห่งชัยชนะสงคราม เดิมผู้ครองนครได้เลือกภูมิประเทศเพื่อตั้งเป็นเมือง พบว่าตรงจังหวัดนี้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทำเลเหมาะการสู้รบป้องกันตัว จึงตั้งเมืองขึ้นและให้สัญลักษณ์เป็นรูปธงสามแฉก

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ขี้เหล็กบ้าน

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกระเจียว

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน :ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิสมนาม มีปรางค์กู่งามเป็นมิ่งขวัญเมือง
มีทิวทัศน์จัดว่างามล้ำเรือง ผ้าหมี่ไหมพื้นเมืองชื่อก้องเมืองไทย
มีชัยภูมิเมืองเดียว สมญาเมืองดอกกระเจียวร้อยเกี่ยวกรุงไพร
น้ำตกเสาะสาดแก่งหินที่เมืองชัย กึกก้องสดใส น้ำตกที่ไหลจากภูแลนคา
เมืองชัยอุดมแผ่นดินแหล่งน้ำ มีเขาหินงามเลิศล้ำคุณค่า
มีนกกระเรียนบินเกลื่อนหน้าผา ฝูงสัตว์มากล้นพนา
พึ่งพาแหล่งลำน้ำพาชี
   
เมืองชัยภูมิสมนาม มีปรางค์กู่งามเป็นมิ่งขวัญเมือง
ท่านปู่แลพิทักษ์ลูกหลานรุ่งเรือง  ชัยภูมิรักปู่เมืองพระยาภักดีชุมพล
เมืองชัยอุดมแผ่นดินแหล่งน้ำ  มีเขาหินงามเลิศล้ำคุณค่า
มีนกกระเรียนบินเกลื่อนหน้าผา ฝูงสัตว์มากล้นพนา พึ่งพาแหล่งลำน้ำพาชี
เมืองชัยภูมิสมนาม มีปรางค์กู่งามเป็นมิ่งขวัญเมือง
ท่านปู่แลพิทักษ์ลูกหลานรุ่งเรือง ชัยภูมิรักปู่เมือง
ภูมิใจหนอพระยาอินทรีย์

ชัยภูมิมีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวในการเป็นดินแดนแห่งธรรมชาติ และทุ่งดอกไม้อันงดงาม แบ่งการปกครองเป็น 15 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอจัตุรัส อำเภอภูเขียว อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเนินสง่า และกิ่งอำเภอซับใหญ่

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดขอนแก่น 
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย