ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดเลย

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดเลย

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
ภายในงานเริ่มจากพิธีบูชาพระธาตุโดยมีเจ้ากวน นางเทียม แสน นางแต่งและชาวบ้านจัดเครื่องเซ่นประกอบด้วยกระทงใหญ่ 1 กระทงและกระทงน้อย 8 กระทง พิธีจะทำก่อนเพล เมื่อเสร็จพิธีก็ยกกระทงใหญ่ไปลอยน้ำ ส่วนกระทงน้อยยกไปบูชาตามริมวัด เสร็จจากพิธีบูชาพระธาตุจะเป็นพิธีสรงธาตุ โดยประชาชนเอาน้ำอบน้ำหอมใส่ขันแล้วเอาดอกไม้จุ่มซัดไปรอบๆองค์พระธาตุ ผู้ชายให้เข้าไปในกำแพงแก้วรอบองค์พระธาตุมีเจ้ากวนเป็นหัวหน้านำสรง ส่วนหญิงนำโดยนางเทียมจะสรงใส่กำแพงแก้วรอบนอกองค์พระธาตุ จัดขึ้นทุกๆปี ในวันเพ็ญเดือน 6

งานดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย
จะมีขบวนแห่จากอำเภอต่าง ๆ ที่ประดับ ตกแต่งรถด้วยผลิตภัณฑ์จากฝ้าย ชมขบวนฟ้อนรำของสาวงามจังหวัด เลย และมีขบวนผีตาโขนร่วมด้วย ส่วนบริเวณจัดงานจะมีการออกร้าน ของหน่วยราชการและเอกชน การแสดงสินค้าพื้นเมือง การแสดงศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกวดผลิตผลทางการเกษตร จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์

งานประเพณีการละเล่นผีตาโขน
เป็นการ ละเล่นพื้นบ้านที่มีขึ้นในอำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้วเท่านั้น มีการแห่ผีตาโขนในงานบุญหลวง ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำท้องถิ่น ส่วนมากเล่นกันเฉพาะผู้ชาย ตั้งแต่เด็กรุ่นๆ ถึงผู้ใหญ่ โดยแบ่งการจัดงานเป็นสองวัน ในวันแรกจะมีพิธีแห่พระอุปคุตจากลำน้ำหมันมาที่วัดโพนชัย วันที่สองมีการแห่เข้าเมือง และผู้เล่นจะนำเครื่องผีตาโขนไปโยนทิ้ง แม่น้ำหมัน จัดที่อำเภอด่านซ้าย ในวันเสาร์-อาทิตย์ หลังวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หลังจากงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักแล้ว

งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาว
ภายในงานจะ จัดให้มีการออกร้านแสดงไม้เมืองหนาว การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาว งานราตรีแม่คะนิ้ง ลีลาศโต้ลมหนาว และการจำหน่ายพืชผล ทางเกษตรของชาวอำเภอภูเรือ จัดงานประมาณวันที่ 31 ธันวาคม - 3 มกราคม บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย