ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดเลย

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ภาพเจดีย์ หมายถึงพระธาตุศรีสองรัก เป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนระหว่าง กรุงศรีสัตนาคนหุต กับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม

ต้นไม้ประจำจังหวัด : สนสามใบ

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน :ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงประจำจังหวัด

โอ้เมืองงาม รุ่งเรืองวิไลทุกยาม นามเขาเรียกว่า เลย
กลิ่นชวนเชยหากใครไม่ลองได้เคยมาถึงเลยชมชื่น
ลำเนาป่าเขาดาดดื่น พัดทิวระรื่นทั้งคืนและวัน
ร่วมงานบุญเดียวกัน บายศรีสู่ขวัญทำบุญบั้งไฟ
พระเวสร่วมบุญเดียวกัน มั่นรักผูกพันเป็นสายเลือดเดียว
พระธาตุศรีสองรักนั่น เหมือนแทนคำมั่น
รักกันกลมเกลียว ไม่แตกแยกกันไป จะรักกัน
ไว้หัวใจแน่นเหนียว น้องพี่ชาวเลยใจเดียว
กระชับมั่นเกลียวรักสามัคคี (ดนตรี)
แหล่งเมืองเลยอุดมสำคัญที่เลย เลยวิไลบุรี
เปลี่ยนไมตรี หากใครไหนมาเลยนี่ ในฤดีเปรมปลื้ม
โอ้เลยงามล้ำดำดื่ม เหลือที่จะลืมปลื้มทรวงห่วงถึง
ติดดวงใจตราตรึง งามภูกระดึงสวยงามสุดซึ้ง
แม้ได้มาพารำพึง ทิวทัศน์ติดตรึงซึ้งใจไม่วาย
ยอดภูลมพัดชื่นฉ่ำ หอมมาลีร่ำพริ้วมาไม่คลาย
สิ้นกังวลอาวรณ์ เคยทุกข์เร่าร้อนก็พลันสบาย
ละสิ้นกริ่งกลม ใจกาย สุขสันต์ ดังหมาย เมื่อได้มาเมืองเลย

เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิประเทศประกอบไปด้วยภูเขาใหญ่น้อย มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองกั้นพรมแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบ่งการปกครองออกเป็น12อำเภอ และ2กิ่งอำเภอ

  • ทิศเหนือ จดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ จดจังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันออก จดจังหวัดหนองคาย และหนองบัวลำภู
  • ทิศตะวันตก จดจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม