ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดมหาสารคาม

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ต้นไม้และทุ่งนา หมายถึงพื้นที่ในจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยข้าวปลาอาหาร นอกจากการทำนาชาวเมืองยังมีอาชีพอีกหลายอย่าง เช่น การทำเกลือสินเธาว์ ไร่ฝ้าย ยาสูบ และเลี้ยงไหม

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะรุมป่า

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกลั่นทมขาว (จำปาขาว)

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน :ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชมหาสารคาม

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า
ตักสิลานคร ต้นไม้ใหญ่และทุ่งนา อำนวยข้าวปลาทรัพยากร
ถิ่นอุดมร่มเย็นยิ่งใหญ่ บวรคู่ควรนามนคร มหาสารคาม
พระธาตุนาดูน ยืนค้ำดูนพุทธธรรมนำใจ
พระพุทธกันทรวิชัยพระเจริญราชเดช หลักเมืองเรืองนาม
ปรางค์กู่ชุมชนโบราณ วนอุทยานแก่งธารงดงาม
สถาบันการศึกษาพระอาราม ล้วนเสริมส่งศีลธรรมพัฒนาประชากร
เมืองศูนย์กลางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
อู่ข้าวอู่น้ำเศรษฐกิจบัณฑิตคนดีมีเกียรติขจร
ธงเหลืองน้ำตาลคู่เมืองห่มความรุ่งเรืองคุ้มครองนาคร
สิบธำรงเผ่าพงศ์พุทธันดรจากจำปาศรีนคร เป็นมหาสารคาม

ได้ชื่อว่า เป็นตักศิลาแห่งอีสาน เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง   มีแม่น้ำชีไหลผ่าน แบ่งการปกครองเป็นอำเภอต่างๆ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอวาปีปทุม อำเภอบรบือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาเชือก อำเภอเชียงยืน อำเภอนาดูน อำเภอแกดำ และอำเภอยางสีสุราช

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย