ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดหนองบัวลำภู

งานบุญบั้งไฟ
จัดบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือ ลักษณะของงานเช่นเดียวกับงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสาน โดยมีขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น เกี่ยวกับบุญบั้งไฟอื่น ๆ กำหนดจัดงานในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

งานวันนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู
เป็นงานประจำปีของจังหวัด จัดที่บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในงานมีขบวนแห่ในรูปแบบศิลป วัฒนธรรม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร มีการออกร้านขายสินค้า นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม

งานประเพณีขึ้นเขา ไหว้พระถ้ำเอราวัณ
จัดขึ้นในเดือนเมษายน บริเวณถ้ำเอราวัณ อำเภอนาวัง เป็นงานประเพณีในช่วงวัน ตรุษสงกรานต์ มีการจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ขบวนแห่นำเครื่องสักการะไป ไหว้พระพุทธรูปในถ้ำเอราวัณ มีการจำหน่ายผลิตผลทางการ เกษตร

พิธีถวายสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อนุสรณ์ เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จยกกองทัพมาที่ตำบลหนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุงหงสาวดี ที่กรุงศรีสัตตนาคนหุต   ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะริมหนองบัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู   ทางจังหวัดจะจัดให้มีงานเฉลิมฉลอง และมีพิธีถวายสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย