ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดหนองบัวลำภู

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืน อยู่หน้าศาล พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองบัว ภาพภูเขา เป็นจังหวัด ที่เต็มไปด้วย ภูเขา เป็นธรรมชาติ ที่สวยงาม ผืนผ้า เป็นจังหวัดที่มีหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง เป็นหลัก ส่วนชาย ที่ผูกเป็นปม หมายถึง ความสามัคคี ของชาวจังหวัด หนองบัวลำภู

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ต้นไม้ประจำจังหวัด : พะยูง

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวหลวง

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน :ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงหนองบัวลำภู

ถิ่นบึงบัวบาน บัวตูม ลุ่มภูพานทอง เพลินตาน่ามอง ไร่นา และป่าพงไพร
ลุ่มลำพะเนียง เลี้ยงเราเท่าเล็กจนใหญ่ เราต่างสุขใจ อยู่ในหนองบัวลำภู
ถ้ำเอราวัณ นั้นเป็น ถ้ำเด่นบนผา สุวรรณคูหา ถ้ำทอง ต้องตา น่าดู
อีกถ้ำกลองเพล นั้นเป็นวัดของหลวงปู่ เราต่างเชิดชูบูชา พากันกราบกราน
แดนธรรมชาติ ประหลาดนักหนา ภูเก้างามตา ไร่นาอาหาร
ผาวังผาเจาะ เหมาะกันใดปาน ผ่านบึงบัวบาน อย่าลืมไหว้ศาลพระวอพระตา
หน้าคราวหนาวลม ชมงานเทศกาลเชิญชวน งานนเรศวร ควรไปไหว้กราบวันทา
น้ำตกเฒ่าโต้ ใหญ่โตโอ้ซัดซู่ซ่า แม้ผ่านไปมา หยุดเยี่ยมมอง หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภูเป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปีเดิมขึ้นต่อกรุงศรีสัตนาครหุต มีชื่อว่า"หนองบัวลำภู นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน" เคยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดเมื่อวันที่1ธันวาคม 2526 อยู่ห่างกรุงเทพฯ 568กม. แบ่งการปกครองเป็น6อำเภอ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเลย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม