ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดหนองคาย

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
มหาประตูสู่อินโดจีน ถิ่นวีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส บั้งไฟพญานาคราช สะพานสองชาติ ไทย - ลาว ฝั่งโขงยาวที่สุดในสยาม วัฒนธรรมล้ำค่า ธานีพระอรหันต์

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย - ลาว

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ชิงชัน

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกชิงชัน

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน :ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชหนองคาย

คำร้อง - หลวงวิจิตรวาทการอันจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย อยู่ชายแดน ตามภูมิแผนที่ตั้งริมฝั่งโขง
ภาคอีสานเรืองอร่ามงามจรรโลง เกียรติดังโด่ง เป็นเมืองด่านบานประตู

ชาวหนองคาย พี่น้องผองไทยกาจ
ล้วนสามารถแสดงประจักษ์เป็นนักสู้
เคยชิงชัยห้าวหาญต้านศัตรู มิให้จู่โจมบุกรุกแดนไทย

อันพี่น้องหนองคายชายก็ชาญ หญิงสะคราญหมดจดสวยสดใส
ทุกคนเอื้ออารีมีนําใจ  ถึงอยู่ไกลไมตรีสนิท เป็นมิตรเอย

อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเดื่อ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาว มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งเป็นสะพานแรกที่สร้างเชื่อมระหว่างสองฝั่งโขง ประกอบด้วยหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอบึงกาฬ อำเภอโพนพิสัย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเซกา อำเภอท่าบ่อ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอสังคม อำเภอพรเจริญ อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล กิ่งอำเภอบุ่งคล้า กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ กิ่งอำเภอสระใคร และกิ่งอำเภอรัตนวาปี

  • ทิศเหนือ จดแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาว
  • ทิศใต้ จดจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
  • ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครพนม
  • ทิศตะวันตก จดจังหวัดเลย

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย