ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดร้อยเอ็ด

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเดียวที่มีบึงอยู่กลางเมือง น้ำในบึงใสสะอาด เต็มเปี่ยมตลอดปี บนเกาะกลางบึงยังเป็นที่สถิตของเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง ซึ่งประชาชนเคารพนับถือกันมาก

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ระบก

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกประดู่

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน :ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชประจำจังหวัด

ร้อยเอ็ดเพชรงามแห่งแดนอีสาน
ดั่งเทพประทานสวยปานประหนึ่งเมืองฟ้า
ผู้คนก็งามวัดวาอารามเด่นตา
งามทั้งน้ำใจประชา บ้านเรือนเกลื่อนตา ไร่นาสมบูรณ์
แลตระการโอ้บึงพลาญชัย
ประดับเมืองไว้ให้งามวิไล ผ่อนคลายความเสื่อมสูญ
น้ำบึงใสฉ่ำดั่งน้ำใจคนเพิ่มพูน
ไม่มีวันแล้งแห้งสูญ เพิ่มพูนความรักและสามัคคี
ร้อยเอ็ดนี้มีเขตแดนไพศาล 
แต่ครั้งโบราณเขาขานนามกล่าวเรื่องราวยังมี
สุวรรณภูมินั้นคือชื่อแดนแห่งนี้
รวมสายเลือดไทยที่มี สร้างแดนแห่งนี้ให้งามวิไล
ทุ่งกุลาร้องไห้กว้างใหญ่สุดตา
กว้างจนกุลาร้องไห้เพราะว่าสุดฝ่าฟันไป
ถึงกว้างก็ยังแพ้น้ำในห้วงใจ
ที่แผ่กระจายออกไป ครอบคลุมอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดเอย

ในอดีตเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก มีการค้นพบปราสาทหินอยู่หลายแห่ง ในสมัย กรุงศรีอยุธยา เมืองเก่าร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอ สุวรรณภูมิในปัจจุบัน และได้ย้ายมาตั้งที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และมุกดาหาร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย