ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา จังหวัดสกลนคร(3)

      พ.ศ.2375 กองทัพพระราชสุภาวดี ยกติดตามไปตีเมืองมหาชัยกองแก้วแตก เจ้าอนุวงศ์และพระพรหมอาษา (จุลนี) เจ้าเมืองมหาชัยกองแก้วหนีไปอยู่เมืองญวน และถึงแก่กรรมที่นั่น
       พ.ศ. 2381 ได้มีการตั้งเจ้าราชวงศ์ (ดำ) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองนครพนม ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเมื่อคราวเจ้าอนุวงศ์คิดก่อการขบถ มีการเปลี่ยนนามเมืองอีกครั้งจากเมืองสกลทวาปีเป็นเมืองสกลนคร ใช้ระบบการปกครองหัวเมืองโบราณ โดยมีเจ้าเมืองอุปฮาดราชวงศ์และราชบุตรเป็นผู้ปกครอง
            พ.ศ.2385 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ราชวงศ์ (อิน) ขึ้นไปเกลี้ยกล่อมเจ้าเมืองวัง และบุตรหลาน บ่าวไพร่ เจ้าเมืองเป็นอันมาก กับได้ท้าวเพี้ยเมืองสูง เพี้ยบุตโตร หัวหน้าข่ากะโส้ และบ่าวไพร่เข้ามาสู่ พระบรมโพธิสมภารเป็นอันมาก
        พ.ศ.2387 โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวโรงกลาง พระเสนาณรงค์ เป็นเจ้าเมืองพรรณานิคม ยกเว้นพังพร้าวเป็นเมืองพรรณานิคม ตั้งเมืองกุสุมาลย์มณฑลให้ขึ้นกับเมืองสกลนคร ให้เพี้ยเมืองสูง ข่า กะโส้ เป็นหลวงอรัญรักษา เจ้าเมืองกุสุมาลย์มณฑล
        พ.ศ.2393 ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวโถงเจ้าเมืองมหาชัย เป็นอุปอาด ให้ท้าวเหม็นน้องชายอุปฮาด (โถง) เป็นราชบุตร เมืองสกลนคร
        พ.ศ.2396 เกิดเพลิงไหม้เมืองสกลนคร ทรัพย์สินเสียหายมาก ยังเหลือแต่พระเจดีย์เชิงชุม วัดธาตุศาสดาราม เจ้าเมืองกรมการพากัน อพยพครอบครัวออกไปตั้งอยู่ดงบาก ห่างจากเมืองเดิมประมาณ 50 เส้น

        พ.ศ.2400 ไทยโย้ย กรมการเมืองสกลนคร มีความคิดแตกแยกกันออกเป็น 2 กลุ่ม พวกหนึ่งมีนายจารดำเป็นหัวหน้า ไปร้องสมัครขอเป็นเมืองขึ้นเมืองยโสธร อีกพวกหนึ่งมีเพี้ยติ้วช้อยเป็นหัวหน้า ไปร้องขอเป็นเมืองขึ้นเมืองนครพนม รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งนายจารดำเป็นหลวงประชาราษฎร์รักษา  ยกบ้านกุดลิง  แขวงเมืองยโสธร  เป็นเมืองวานรนิวาส ให้หลวงประชาราษฎร์รักษา เป็นเจ้าเมืองขึ้นกับเมืองยโสธร  แต่เจ้าเมืองกรมการและราษฎรยังคงตั้งบ้านเรือนอยู่บ้าน   แห่กุดชุมภู ในแขวงเมืองสกลนครตามเดิม (ภายหลังเมืองวานรนิวาสเปลี่ยนการปกครองกลับมาขึ้นกับเมืองสกลนครตามเดิม) และโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านม่วงน้ำยามเป็นเมือง อากาศอำนวยให้เพียงติ้วซ้ายเป็นหลวงผลานุกูล เป็น เจ้าเมืองขึ้นกับเมือง นครพนม
        พ.ศ.2401 เจ้าเมืองกรมการ และราษฎรเมืองสกลนคร ที่ไปตั้งอยู่ที่ดงบากเพราะอัคคีภัย พากันอพยพครอบครัวกลับ ภูมิลำเนาเดิมราชวงศ์ (อิน) ถึงแก่กรรม
        พ.ศ.2406 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านโพหวาเป็นเมืองภูวดลสอาง และให้ราชบุตร (เหม็น)  เป็นพระภูวดลบริรักษ์ เป็นเจ้าเมืองและโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านโพนสว่างหาดยาวริมน้ำปลาหาง เป็นเมืองสว่างแดนดิน โดยให้ท้าวเทพกัลยา หัวหน้าไทยโย้ย เป็นเจ้าเมืองในนามว่า พระสิทธิศักดิ์ ประสิทธิ์ ขึ้นกับเมืองสกลนคร
       พ.ศ.2406 นี้เอง เกิดฝนแล้งที่เมืองร้อยเอ็ด และเมืองอุบล ราษฎรต่างได้รับความอดอยาก พากันอพยพครอบครัว มาอยู่ในเขตเมืองสกลนครเป็นอันมาก เพราะเมืองสกลนครยังมีชาวบ้านอยู่บ้าง ประกอบกับการหาของป่าพอเลี้ยงตัวไปได้
        จนถึงปี พ.ศ. 2435 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมาเป็นส่วนภูมิภาค มณฑลเทศาภิบาล โดยโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้พระยาสุรเดช (กาจ) มาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนครคนแรก
        หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศสยามในปี พ.ศ.2476 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม เมืองสกลทวาปีจึงเปลี่ยนนามมาเป็นจังหวัดสกลนคร โดยมีพระตราษบุรีสุนทรเขต เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคนแรก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของจังหวัดสกลนคร

<<< ย้อนกลับ ||

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย