ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดศรีสะเกษ

ประเพณีเผ่าไทยศรีสะเกษ และเทศกาลดอกลำดวน
เพื่อเป็นการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ในงานจะมีขบวนแห่ การแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใต้ เช่น การแสดงชุดแต่งกายพื้นเมือง 4 เผ่า คือ ส่วน ลาว เยอ และเขมร สาธิตการทอผ้า ประกวดเป่าแคน ดีดพิณ หมอลำ การ จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ หอมแดง กระเทียม และกระเทียมโทน ดองน้ำผึ้ง การจัดงานเลี้ยงพาแลง และการแสดงแสงเสียงย้อนรอยอดีตตำนาน เมืองศรีสะเกษ เรื่องศรีพฤทเธศวร ซึ่งเป็นตำนานการก่อสร้างปราสาทหินวัด สระกำแพงใหญ่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์การเดินทางแห่งองค์สุริยวรมัน จากนครวัดสู่เมืองละโว้ และเมืองพิมาย จัดขึ้นราวต้นเดือนมีนาคม ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

งานเทศกาลดอกลำดวน
จัดขึ้นเป็นประจำระหว่างวันที่ 15–17 มีนาคมของทุกปี ณ สวนสมเด็จศรีนครินทร์ เป็นช่วงที่ดอกลำดวนในสวนกำลังบาน ภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสี่เผ่า คือ เขมร ส่วย ลาว เยอ การออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง การแสดงละครประกอบแสงเสียงตำนานการสร้างเมือง

งานเทศกาลเงาะทุเรียนศรีสะเกษ
จัด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ หรืออำเภอขุนหาญ โดยจะจัดสลับกันแห่งละปี ภายในจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น การออกร้านจำหน่ายพืชผักผลไม้ศรีสะเกษนานาชนิด เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด สะตอ ยางพารา เป็นต้น การจัดขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้ การจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมคาราวานชมสวนชิมผลไม้ศรีสะเกษ จัดเป็นประจำในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี

การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟและควอเตอร์มาราธอนสู่ผามออีแดง
บนเส้นทางขึ้นสู่เขาพระวิหาร ระหว่างหมู่บ้านภูมิซรอล-ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ เนื่องจากเป็นเส้นทางขึ้นเขาสู่ชายแดนที่ต้องวิ่งฝ่าสายหมอกในช่วงปลายฤดูฝน จึงนับเป็นเส้นทางที่ท้าทายและเป็นสนามประลองกำลังที่นักกีฬาวิ่งมาราธอนให้ความสนใจมาก จัดในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคมของทุกปี

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย