ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดสุรินทร์

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
จังหวัดสุรินทร์มีช้างมากมายแต่โบราณ และมีผู้จับช้างป่ามาเลี้ยงเสมอดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปช้าง ภาพเจดีย์ปรักหักพังเบื้องหลังแสดงถึงอิทธิพลการก่อสร้างของขอมโบราณ

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะค่าแต้

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกันเกรา

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน :ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมนต์สุรินทร์

คำร้อง - วิชัย (ธาตรี) โกกิลกนิษฐ
ทำนอง - เอื้อ สุนทรสนาน
 
โอ้สุรินทร์ สมถิ่นองค์อินทร์สร้างสรรค์
สมแดนสวรรค์ สมแดนที่มั่นรวมใจ
ชาวสุรินทร์ น้ำใจไหลรินรักใคร่
เชื้อชาติทางใด ล้วนไทย เหมือนกันทั้งสิ้น
ระบือทั่วในโลกา นามสมญา ว่าเมืองช้าง
เมืองเด่นหลายทาง เมืองสำอาง คือสุรินทร์
ดินแดน สมบูรณ์ด้วยศิลป์
ปราสาทงาม นามระบิล เมืองสุรินทร์มีมานาน
ทั่วสุรินทร์ ทุกถิ่นเพลินตา เพลินใจ
แม้นท่องเที่ยวไป แล้วคงเป็น ได้ชื่นบาน
เรือมอันเร เสียงมนต์ของเพลงพื้นบ้าน
พร้อมกล้อมวิญญาณ์ สานความรักกันมิหน่าย
แล้วเราเล่า เราเป็นใคร เราสมใจที่สุรินทร์
เมืองที่สมจินต์ ยามคะนึง ตรึงไม่วาย
รำพัน ฝันเตือนไม่หาย
มนต์สุรินทร์ ยังมิคลาย ยังกระจายในอารมณ์

เป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยขอม แบ่งการปกครองเป็นอำเภอต่าง ๆ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอจอมพระ อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม อำเภอศรีขรภูมิ อำเภอสังขะ อำเภอลำดวน อำเภอบัวเชต อำเภอสำโรงทาบ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม 
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ 
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม