ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดยโสธร

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
เมืองยโสธร เดิมชื่อเมืองผาสุนทร ซึ่งแปลว่า มียศอันดีงาม ชาวยโสธร เรียกตัวเองว่า ชาวเมืองยศ คำว่ายโสธรนั้นแต่เดิมเขียนว่า ยะโสธร เมื่อเรียกสั้น ๆ จะเหลือแต่ยะโส
ฟังดูไม่เป็นมงคล จึงได้มีการขอเปลี่ยนมายัง กระทรวงมหาดไทยเสียใหม่เป็น ยโสธร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : เมืองประชาธิปไตยบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

ต้นไม้ประจำจังหวัด : กระบาก

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวแดง

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน :ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงยโสธร

คำร้อง - พรพิรุณ
ทำนอง - เอื้อ สุนทรสนาน

เมืองทองของเรา งามพริ้งเพรายโสธรศรีเมือง
เจิดแจ่มประเทือง ยโสธรฟุ้งเฟื่องและรุ่งเรืองศรี
ลำชีใสเย็น ดังเหมือนเช่นเราร่มเย็นทวี
โอบเอื้ออารี สายน้ำทวนล้นปรี่เราล้นที่น้ำใจ

รื่นเริงสุขสันต์ สร้างบุญพร้อมกันวันที่เซิ้งบ้องไฟ
แข่งเรือยาวไปใน ท้องห้วยธารพาชื่นบานฤดี
คราวันสงกรานต์ เริงสำราญร่วมจัดงานทุกที
เด่นประเพณีสรงน้ำพระทุกปี เย็นเย็นดีทุกวาร

ชมปูชนีย์ หลากล้วนมีความโสภีละลาน
โบสถ์และวิหาร งามเหมือนแดนพิมานชวนสำราญชื่นใจ
ชมงานพระธาตุ ส่องเห็นเงาพุทธศาสน์ครั้งกาลโพ้นไกล
อานนท์นั้นไซร้ คือพระธาตุวิไลประทับใจผองชน

กุก่องข้าวน้อย เห็นเข้าแล้วพลอยซาบซึ้งคุณแม่ถน
เหล่าประชาชน เคารพทั่วคนกลัวบาปดลผลกรรม
แดนยโสธร ชาวนครยึดมั่นในธรรม
ชาติศาสน์กษัตริย์ล้ำ ใครคิดกรายหมายย่ำเราน้อมนำชีพพลี

ตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนล่าง มีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี และมีประเพณีบุญบั้งไฟที่มีชื่อเสียง แบ่งการปกครองเป็นอำเภอเมือง อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอป่าติ้ว อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม อำเภอค้อวัง อำเภอทรายมูล และกิ่งอำเภอไทยเจริญ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครพนม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ 
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม