ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดชุมพร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา จังหวัดชุมพร(2)

เมืองชุมพรมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากหัวเมืองภาคใตอื่นๆ บางประการดังสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงวิจารณ์เกี่ยวกับเมืองนี้ ในประชุมพงศาวดารภาคที่ 50 หรือตำนานเมืองระนองไว้ว่า "…ในบรรดาหัวเมืองทางแหลมมลาย ที่ตั้งแต่โบราณมา   เมืองชุมพรประหลาดผิดกับเพื่อนอยู่อย่างหนึ่ง ที่ไม่มีตัวเมืองเหมือนเมืองไชยา เมืองพัทลุง  เมืองสงขลา เมืองปัตตานี และเมืองถลาง  เมืองตะกั่วทุ่งทางฝ่ายตะวันตก ล้วนมีโบราณวัตถุปรากฏอยู่ รู้ได้ว่าเป็นเมืองมาแต่โบราณ  แต่ส่วนเมืองชุมพรข้าพเจ้าผู้แต่งหนังสือนี้ ได้เข้าค้นหานักแล้ว ยังมิได้พบโบราณวัตถุเป็นสำคัญ บางทีจะเป็นด้วยเหตุ 2 อย่าง คือมีที่ทำนาไม่มากอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งอยู่ตรงคอแหลมมลายู มักเป็นสมรภูมิรบพุ่งกันตรงนั้น จึงไม่สร้างบ้านเมือง แต่ก็ต้องรักษาเป็นเมืองด่าน

เมืองชุมพรจึงได้มีศักดิ์เป็นหัวเมืองชั้นตรี  มีอาณาเขตตกถึงทะเลทั้ง 2 ฝ่าย มาแต่โบราณเมืองขึ้นของเมืองชุมพรทางฝ่ายตะวันออก มี 4 เมือง ลำดับแต่เหนือลงไปใต้คือ เมืองปะทิว  เมืองท่าแซะ อยู่ข้างเหนือตัวเมืองชุมพร  เมืองตะโก เมืองหลังสวน อยู่ข้างใต้ทางตะวันตกมี 3 เมืองคือ เมืองกระเมืองมลิวันอยู่ในเขตพม่า และเมืองระนอง" นอกจากสาเหตุ  2  ประการแล้ว ยังมีเหตุอย่างหนึ่งก็คือท้องที่ ที่ตั้งเมืองชุมพรเป็นที่ราบต่ำ มีน้ำท่วมทุกปี ทำให้บ้านเมืองไร่นาต้องเสียหายอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุให้ไม่นิยมสร้างถาวรวัตถุขึ้นไว้  แต่มาในระยะหลังนี้ได้มีการสร้างบ้านเรือน และวัดวาอาราม เป็นถาวรวัตถุมากขึ้น

บ้างก็ว่าเมืองชุมพร ตั้งอยู่ที่วัดประเดิมหรือบ้านนาเดิม ขณะนี้เป็นหมู่ที่ 2 ตำบล ตากแดด  อำเภอเมืองชุมพร ซึ่งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำชุมพร ห่างจากเมืองชุมพรเดี๋ยวนี้ (ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าตะเภา) ประมาณ 5 กิโลเมตร เพราะแม่น้ำชุมพรมีชื่อเดียวกับเมืองชุมพร ทั้งบริเวณวัดประเดิม ก็มีวัดอยู่หลายวัด วัดนอก วัดพระขวาง และวัดวังไผ่ เมืองโบราณมักมีวัดอยู่มาก และนอกจากนั้นยังมีหินอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ใต้ต้นข่อย ชาวบ้านนับถือว่า เป็นของศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพของประชาชน สันนิษฐานว่าหินก้อนนี้ เดิมเป็นหลักเมืองของเมืองชุมพร ต่อมาทางราชการได้ย้ายตัวเมืองไปตั้งอยู่ที่บ้านท่ายาง (ขณะนี้เป็นหมู่ที่ 4 ตำบลท่ายาง)  จะย้ายไปอยู่ที่ใดไม่ปรากฎชัด  แต่มีหลักฐานว่าเมื่อปีจอ จ.ศ.1176 (พ.ศ.2357) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงส่งพระสงฆ์ไทย 7 รูป เป็นสมณทูตไปเมืองลังกาโดยทางเรือมีขุนทรงวิชัยหมื่นไกรคุมเครื่องดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง เพื่อไปบูชาพระเจดีย์ทั้ง 15 ตำบล  เมื่อเรือมาถึงปากน้ำชุมพร มีคลื่นจัดเรือได้เกยหาดมัทรีแตกสมณทูตจึงอาศัยเรือจับปลามาขึ้นฝั่งที่เมืองชุมพร ได้อาหารจากเจ้าอธิการวัดท่ายาง จึงเป็นหลักฐานว่าเมืองชุมพรต่อมาได้ตั้งอยู่ที่ท่ายางขณะนี้

<<< ย้อนกลับ || อ่านต่อ >>>

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม