ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดชุมพร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดชุมพร

เทศกาลงานปิดทองพ่อปู่หลักเมือง
ขึ้นถ้ำรับร่อ วัดเทพเจริญ อำเภอท่าแซะ ตรงกับวันแรม 13-14 ค่ำ เดือน5 ของทุกปี

เทศกาลผลไม้และของดีเมืองชุมพร
ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ของทุกปี

งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ
จัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน มีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน พิธีปล่อยแพลงน้ำในแม่น้ำหลังสวน แข่งขันล่องแพ ประกวดธิดาพะโต๊ะ

งานวันผลไม้หลังสวน
จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนสิงหาคม มีการประกวดผลไม้ ตลาดนัดผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้

งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ
เป็นประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวน จัดในช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี หรือเดือนตุลาคม โดยจะมีเรือพระจากวัดต่าง ๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมาร่วมแห่ง และการแข่งขันเรือพายในแม่น้ำหลังสวน

งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 25 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาของกองทัพเรือไทย ในงานมีนิทรรศการพระราชประวัติ การแสดงพื้นมืองภาคใต้

เทศกาลงานโลกทะเลชุมพร
จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม บริเวณหาดทรายรี กิจกรรมในงานคือ การแข่งขันตกปลา การประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว
การจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวและการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน

งานแข่งขันเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นที่ "คลองหัววัง-พนังตัก" ตำบลนาชะอัง บริเวณหนองใหญ่ ถนนอำเภอเมือง อำเภอปะทิว ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ
จัดช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี บริเวณบ้านอู่ตะเภา ต.ท่ายาง อ.เมือง

งานเทศกาลถือศีลกินเจ
"กินผัก ไหว้พระ ด้วยผลไม้ มงคลที่ชุมพร" จัดตรงกับวันขึ้น 1 - 9 ค่ำ เดือน 9 ของจีน ประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี   มีพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ลุยไฟ สะเดาะเคราะห์ ฯลฯ

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม