ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดชุมพร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดชุมพร

เทศกาลงานปิดทองพ่อปู่หลักเมือง
ขึ้นถ้ำรับร่อ วัดเทพเจริญ อำเภอท่าแซะ ตรงกับวันแรม 13-14 ค่ำ เดือน5 ของทุกปี

เทศกาลผลไม้และของดีเมืองชุมพร
ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ของทุกปี

งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ
จัดระหว่างเดือนกุมภาพันธฺ์ถึงเดือนเมษายน มีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน พิธีปล่อยแพลงน้ำในแม่น้ำหลังสวน แข่งขันล่องแพ ประกวดธิดาพะโต๊ะ

งานวันผลไม้หลังสวน
จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนสิงหาคม มีการประกวดผลไม้ ตลาดนัดผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้

งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ
เป็นประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวน จัดในช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี หรือเดือนตุลาคม โดยจะมีเรือพระจากวัดต่าง ๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมาร่วมแห่ง และการแข่งขันเรือพายในแม่น้ำหลังสวน

งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 25 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาของกองทัพเรือไทย ในงานมีนิทรรศการพระราชประวัติ การแสดงพื้นมืองภาคใต้

เทศกาลงานโลกทะเลชุมพร
จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม บริเวณหาดทรายรี กิจกรรมในงานคือ การแข่งขันตกปลา การประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว
การจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวและการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน

งานแข่งขันเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นที่ "คลองหัววัง-พนังตัก" ตำบลนาชะอัง บริเวณหนองใหญ่ ถนนอำเภอเมือง อำเภอปะทิว ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ
จัดช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี บริเวณบ้านอู่ตะเภา ต.ท่ายาง อ.เมือง

งานเทศกาลถือศีลกินเจ
"กินผัก ไหว้พระ ด้วยผลไม้ มงคลที่ชุมพร" <จัดตรงกับวันขึ้น 1 - 9 ค่ำ เดือน 9 ของจีน ประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี   มีพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ลุยไฟ สะเดาะเคราะห์ ฯลฯ

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย