ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดชุมพร

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ภาพคนยืน หมายถึงเทวดาที่ประทานพรให้แก่ชาวเมืองและกองทัพ ที่จะยกออกไปทำศึกต้นไม้ทั้งสองข้างคือต้นมะเดื่อ ซึ่งในพื้นที่แถบนี้มีอยู่มากมาย ค่ายและหอรบ หมายถึงจังหวัดนี้ เคยเป็นที่ชุมนุมบรรดานักรบ ทั้งหลายก่อนเดินทัพออกสู้รบกับข้าศึก

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : "ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"

ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะเดื่ออุทุมพร

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพุทธรักษา

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชชุมพร

ชุมพรเป็นประตูภาคใต้ มาไปใครใครได้เห็น
เราชาวชุมพรอยู่เย็น สมเป็นเมืองแห่งพรชุม
ชาวชุมพรมีสัจจะ เป็นเมืองธรรมะครอบคลุม
มานะพากเพียรร่วมกลุ่ม ชุมนุมน้ำใจซื่อตรง
มีความขยัน บากบั่นอดทน มีเหตุ มีผล จิตใจมั่นคง
ชุมพรสมบูรณ์เป็นสง่า ผองเราทั่วหน้าจรรโลง
ชุมพรพรพระยืนยง มั่นคงวัฒนา สถาพร

จังหวัดชุมพร มีฝั่งทะเลยาว 222 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอชุมพร อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอท่าแชะ อำเภอปะทิว อำเภอละแม  อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอทุ่งตะโก

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศพม่า
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ทิศตะวันออก จดชายทะเลอ่าวไทย

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย