ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดกระบี่

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา จังหวัดกระบี่

           พบหลักฐานการเข้าอยู่อาศัยในดินแดนจังหวัดกระบี่ ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์   การขุดค้นทางโบราณคดีที่ถ้ำหลังโรงเรียนทับปริกและถ้ำหมอเขียว ได้พบหลักฐานซึ่งมีอายุระหว่าง 27,000 - 37,000 ปีมาแล้ว การเคลื่อนย้ายของมนุษย์โบราณในภาคใต้ไว้สองแนวทางด้วยกันคือ การอพยพจากดินแดนตอนเหนือของภาคใต้ลงไปทางมาเลเซียและหมู่เกาะต่างๆๆ การอพยพจากดินแดนที่เป็นหมู่เกาะต่าง ๆ ขึ้นสู่ภาคใต้
           บริเวณ เวิ้งอ่าวพังงา - กระบี่ เป็นแหล่งที่พบภาพเขียนสีมากที่สุดแห่งหนึ่ง แหล่งภาพเขียนสีในเขตจังหวัดกระบี่ ที่สำรวจแล้วมีอยู่ที่ถ้ำผีหัวโต ถ้ำเขาตีบนุ้ย เพิงผาแหลมยอ แหลมไฟไหม้ แหลมชาวเล ถ้ำชาวเล เขากาโรส เขาขนาบน้ำ เขาเขียนในสระ ถ้ำหน้ามันแดง ภาพเขียนในแหล่งถ้ำมีหลายรูปแบบคือ ภาพคน สัตว์บก สัตว์น้ำ รูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ เขียนด้วยสีดำ แดง น้ำตาล ทางโบราณคดีได้กำหนดอายุภาพเขียนสีเหล่านี้ไว้ระหว่าง 3,000 - 5,000 ปีมาแล้ว

          ในเขตจังหวัดกระบี่ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจำนวนมากตามถ้ำเพิงผาในภูเขาหินปูน โบราณวัตถุที่พบเป็นเครื่องมือหิน   เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ มีทั้งที่อยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และอยู่ในสมัยเริ่มประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์
             เมืองกระบี่สมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช พบเส้นทางข้ามคาบสมุทร และร่องรอยการเดินทางข้ามแหลมมีมาแต่โบราณ
             หลักฐานจากเครื่องมือเครื่องใช้และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดไว้กับชนพื้นเมืองชายฝั่งภาคใต้อยู่ช่วงกึ่งกลางของเส้นทางการค้า ทำให้เกิดชุมชนขึ้นทั้งสองฟากฝั่งทะเล เช่น ตะโกลา ปะลันดา ตามพรลิงค์ โกลิ ลังกาสุกะ เป็นต้น
             เมืองคลองท่อมโบราณ เป็นบริเวณที่เรียกว่า ควนลูกปัด ตั้งอยู่บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร จากคลองท่อมไปอ่าวบ้านดอน ปัจจุบันเป็นเนินดินอยู่ห่างชายฝั่งทะเลเข้ามาประมาณ 20 กิโลเมตร คลองแต่เดิมคงลึก เรือขนาดใหญ่เข้าถึงได้ เพราะได้ขุดพบซากเรือ ซากเรือหลายลำจมอยู่   โบราณวัตถุที่พบทำด้วยหิน แก้ว ดินเผา สำริด เงิน ทอง ดีบุกและเหล็ก มีเศษไม้จากซากเรือที่จมอยู่ ไม่มีร่องรอยการตั้งเมืองที่มีคูน้ำคันดินที่ชัดเจน จึงลงความเห็นว่าคลองท่อมโบราณน่าจะเป็นสถานีการค้าที่เปิดไปสู่ฝั่งทะเลตะวันออกที่อ่าวบ้านดอน จากโบราณวัตถุที่พบมีตะเกียงดินเผาโรมัน เงินเหรียญโรมัน เศษเครื่องถ้วยชาม ชิ่นส่วนคันฉ่องของจีน ลูกปัดสุริยเทพศิลปะอียิปต์ หรือโรมัน ตราประทับเป็นภาษาสันสกฤต แผ่นหินสลักภาษาทมิฬ ฯลฯ

 || อ่านต่อ >>>

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย