ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดกระบี่

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
กระบี่ไขว้ หมายถึง ดาบโบราณ ซึ่งครั้งหนึ่งมีผู้ขุดพบในท้องที่ของจังหวัด ภูเขา คือ เทือกเข่พนมเบญจาซึ่งสูงที่สุดในแถบนั้น มีเมฆปกคลุมอยู่ตลอดเวลาและกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น ส่วนทะเล คือ อาณาเขตอีกด้านหนึ่งซึ่งติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวย มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ทุ่งฟ้า

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชกระบี่

ผู้แต่ง-เรียบเรียง  สมาน กาญจนผลิน
ผู้แต่ง-เนื้อร้อง  ประสิทธิ์ กิตติสิทโธ
      
อันกระบี่สมญาศาสตราวุธ ชื่อจังหวัดแรกสุดของเมืองไทย
ตั้งอยู่ในเขตประเทศถิ่นใต้ ทะเลกว้างใหญ่เขาไพรอุดม
รวมอำเภอเมือง อ่าวลึก และเกาะลันตา อีกคลองท่อม ปลายพระยาเขาพนม
ทุกคนภูมิใจ รักใคร่เกลียวกลม ความคิดแหลมคมเช่น กระบี่ สมญา
สุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี น้ำตกโบกขรณี หาดนพรัตน์งามตา
สวนปาล์มลิกไนต์ แร่ ยางพารา ทรัพย์สินนานา กระบี่ก็มีมากมาย
ชาวเมืองกระบี่นั้นมีคุณธรรม สัจจะน้อมนำประจำจิตใจ
รักเมืองกระบี่ รักศักดิ์ศรีของไทย ประสิทธิ์ให้กระบี่เมืองรุ่งเรืองเอย

"กระบี่" แผลงมาจากคำว่า "กะรอบี่" เป็นภาษามาลายู ใช้เรียกต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะของลำต้นและผลคล้ายต้นสละ หรือระกำ ซึ่งพบมากในจังหวัดนี้

กระบี่ มีเนื้อที่ 4708 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา   อำเภอปลายพระยา กิ่งอำเภอลำทับ และกิ่งอำเภอเหนือคลอง

  • ทิศเหนือ จดพระแสง สุราษฎร์ธานี และทับปุดจังหวัดพังงา 
  • ทิศใต้ จดตรัง 
  • ทิศตะวันออก จดนครศรีธรรมราช และตรัง 
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย และ อ่าวภูเก็ต

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม