ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรือนรับรองเมืองนคร
สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่เสด็จมาทรงงานเมืองนครศรีธรรมราช

วัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม
วัดเขาขุนพนมเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ้ำที่มีกำแพงก่ออิฐถือปูนมีใบเสมา เชิงบันไดเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม

ถ้ำหงส์
เป็นถ้ำขนาดกลางภายในถ้ำมีธารน้ำไหลผ่านตลอดแนวถ้ำ ก่อนไหลลงใต้ดินไปสู่ลำธารภายนอก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ กัน

ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง
เป็นที่ตั้งของชมรมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง เป็นศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเกษตร

ฟาร์มเพาะพันธ์นกยูง
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นกยูงสายพันธ์อินเดีย และจำหน่ายลูกยกยูง
แปลงดอกหน้าวัว วีราฟลอร่า
แหล่งผลิตดอกหน้าวัวสายพันธ์ฮอลแลนด์หลากสีกว่า 30 สายพันธุ์

จุดชมวิวเขาเหมาน (เขาพระสุเมรุ)
เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของเขาเหมนและบรรยากาศของสวนผลไม้ที่อยู่รายรอบ

แปลงดอกดาหลา (กาหลา)
เป็นจุดสาธิตการปลูกดอกดาหลาประจำกิ่งอำเภอช้างกลาง และจำหน่ายดอก

หาดสิชล
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อมานานของ อ.สิชล บริเวณชายหาดเป็นแนวหิน ไปจนจดหาดทรายโค้ง ซึ่งเป็นบริเวณที่เล่นน้ำได้ บริเวณชายหาดมีบริการที่พักและอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว หาดหินงาม

อนุสาวรีย์วีรไทย
หล่อด้วยทองแดงรมดำ เป็นรูปทหารจับปืนติดดาบเตรียมแทง ชาวนครเรียกว่า "จ่าดำ" หรือ "เจ้าพ่อดำ" สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของทหารไทยในภาคใต้ที่เสียชีวิต ในการปะทะกับทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา

ชมรมคนรักเห็ด
แหล่งเพาะและจำหน่ายเห็ดหลากชนิด อาทิ เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็นนางฟ้า และเป๋าฮื้อ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์และถุงเพาะเชื้อเห็ด รวมทั้งให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงเห็ดแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเมือง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง กิ่งอำเภอช้างกลาง และกิ่งอำเภอนบพิตำ   ประกอบด้วยเทือกเขาที่สลับซับซ้อน ซึ่งสูงที่สุดในภาคใต้ เป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารและคลองต่างๆ   สภาพป่าเขาเป็นแบบป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา ที่มีพรรณไม้และสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของโลก

เจดีย์ยักษ์
เจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ   บริเวณวัดเจดีย์ซึ่งร้างไปแล้ว สันนิษฐานว่าสร้างโดยโคทคีรีเศรศฐีชาวมอญกับบริวารที่อพยพภัยมาอาศัยเมืองนครศรีธรรมราช

กุฏิทรงไทย
หรือที่ชาวนครท้องถิ่นเรียกกันว่ากุฏิร้อยปี ตั้งอยู่ในวัดวังตะวันตก ริมถนนราชดำเนิน ต่อมาสมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม

น้ำตกท่าแพ
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวท้องถิ่นและผู้เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต

น้ำตกสวนอาย
มีชั้นน้ำตกที่สวยงามประมาณ 5 ชั้น 

น้ำตกสวนขัน
มีแห่งธรรมชาติที่สวยงาม ศึกษาพันธุ์ไม้และการเที่ยวชมน้ำตก

พิพิธภัณฑ์สภานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
อยู่บนถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง   จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในแถบภาคใต้ โบราณวัตถุ สำคัญองค์หนึ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ คือ กัญญาเรือประจำทวีป พระที่นั่งถมทองประดิษฐานบนเรือพระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดสวนหลวง
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ภายในเขตเมืองโบราณพระเวียงอันเป็นเมืองโบราณรุ่นแรกของนครศรีธรรมราช

สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา
ตั้งอยู่ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง หลังวัดท้าวโคตร เป็นสถานที่มีการสอนวิปัสสนากรรมมฐานซึ่งเป็นที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่งประเทศ

หอพระพุทธสิหิงค์
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญ หนึ่งในสามองค์ของประเทศไทย

จวนออกญาเสนาภิมุข (ยามาดา นางามาซา)
ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมในฐานะทหารอาสาศึก มีโอกาสทำความดีความชอบจนได้รับบรรดาศักดิ์เป็น ออกญาเสนาภิมุข และได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่ไปปกครองเมืองนครศรีธรรมราช

หอพระนารายณ์
เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่งตรงข้ามกับหอพระอิศวร ภายในหอพระนารายณ์ มีเทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงมาลารูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวาทรงสังข์

กำแพงเมือง
เมืองเดิมก่ออิฐถือปูนทั้งสี่ด้าน มีเชิงเทิน ใบเสมา มุมกำแพงทั้งสี่ด้านมีป้อมมุมละป้อม

อาคารศรีธรรมราชสโมสร
อาคารอันงดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมท้องถิ่นนี้ สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 6

พระวิหารสูงหรือหอพระสูง
เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองโบราณนครศรีธรรมราช สันนิษฐานจากลักษณะของสถาปัตยกรรมและจิตกรรมฝาผนังว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

สระล้างดาบศรีปราชญ์
เชื่อว่าเป็นสระทีท่ใช้ล้างดาบเล่มที่ใช้ประหารศรีปราชญ์กวีเอกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งทำความผิดจึงถูกเนรเทศมายยังเมืองนครศรีธรรมราช

น้ำตกกรุงชิง
เป็นน้ำตกที่สวยงามและสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีอยู่หลายชั้น

เก๋งจีนวัดแจ้ง
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปทรงอย่างอาคารจีนภายในดิษฐานบัวบรรจุอัฐของเจ้าพระยานคร (หนู) และหม่อมทองเหนียวผู้เป็นชายา

เก๋งจีนวัดประดู่
สถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนเช่นเดียวกับเก๋งจีนวัดแจ้ง โดยเป็นที่ประดิษฐานอัฐเจ้าพระยานคร (น้อย) ผู้เป็นบุตรของเจ้าพระยานคร (หนู)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
เป็นสถานที่รวบรวมข้อมมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณาคดีที่ขุดพบในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดการแสดงเครื่องมือเครื่องใช่พื้นบ้านในอดีต ทั้งยังเป็นศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูมหรสพพื้นบ้าน เป็นแหล่งคนคว้ารวบรวมทางด้านภาษาและวรรณกรรมรวมทั้งคติชนวิทยาที่สำคัญ

ศาลาหลักเมืองนครศรีธรรมราช
ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะ คล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรง เหมราชลีลา ส่วนอาคาร เล็กทั้งสี่หลังถือเป็น ศาลบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพระบันดาลเมือง องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของสวนสัตว์เปิดและ สวนนก สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนของชาวท้องถิ่น

เครื่องปั้นดินเผาบ้านโมคลานและบ้านมะยิง
เดิมบริเวณนี้จะมีการผลิตเฉพาะอิฐและกระถางดินเผาเท่านั้น แต่ปัจจุบันนั้นปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และหลากรูปแบบมากยิ่งขึ้น ส่งจำหน่ายบริเวณสามแยกบางปู ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์จากนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่น ๆ

อุทยานแห่งชาติเขานัน
เขตครอบคลุมเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานัน และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิงบางส่วน เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแนวติดต่อกันมาจากอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นป่าต้นน้ำของคลองหลายสาย

น้ำตกคลองจังและเดินป่าเขาเหมน
น้ำตกยังคงเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ยิ่ง และการเดินป่าเขาเหมนซึ่งมีลักษณะรูปทรงปิรามิด มีเมฆหมอกให้สัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดปี มีพันธุ์ไม้ป่าที่สวยงามและมากกว่า 300 ชนิด

จุดชมวิวบนเขาพระบาท
วัดเก่าแก่กว่า 700 ปี มีรอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์

ถ้ำเขาวังทอง
เป็นถ้ำที่มีความงดงามตามธรรมชาติแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในถ้ำเขาวังทองเป็นห้องโถงขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างหลายห้อง แต่ละห้องมีหินงอกหินย้อยที่มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่กำเนิดโดยโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยทรงงานส่วนพระองค์ ห้องประชุมและห้องนิทรรศการปากพนังในอดีต

ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก
เป็นสถานที่รำลึกเหตุการณ์การเกิดมหาวาตภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2505 ลักษณะของชานหาดปากพนังเป็นชายหาดยาวไปตามชายฝั่งทะเล มีแหลมตะลุมพุกเป็นแหลมทรายรูปจันทร์เสี้ยวยื่นไปในอ่าวไทย

ศิลาจารึกเขาช่องคอยบ้านโคกสะท้อน
จารึกเป็นอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต ซึ่งเก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในภาคใต้ กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 12 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
หรือเรียกกันทั่วไปว่า "น้ำตกโยงใสใหญ่"   มีสภาพป่าและทิวทัศนี่อุดมสมบูรณ์และสวยงามอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะน้ำตกโยงที่มีลักษณะเป็นกระแสน้ำที่รวมกันเป็นเกลียวเชือกเส้นมหึมา ตกจากหน้าผาสูงชันสู่เบื้องล่างที่มีลักษณะเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ ยังมีน้ำตกปลิวที่บริเวณป่าแพรกเป็นน้ำตกขนาดเล็ก

ถ้ำตลอด
เป็นถ้ำเล็กๆ เกิดจากภูเขาชัยชุมพล ตัวถ้ำสามารถเดินทะลุได้ตลอด จึงได้ชื่อว่าถ้ำตลอดหรือถ้ำหลอด มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ ทอดองค์ยาวตามแนวถ้ำเชื่อถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ได้รับการตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นเรื่องราวพุทธประวัติโดยอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ จิตรกรที่มีชื่อเสียงของชาวนครศรีธรรมราช

น้ำตกระแนะ
แหล่งธรรมชาติน้ำตกที่สวยงาม ประมาณ 10 ชั้น

วัดเขาแก้ววิเชียร
เป็นวัดที่เก่าแก่ก่อสร้างมาไม่น้อยกว่า 400 ปี มีพระปัญญาเป็นพุทธรูปเก่าแก่ และเจดีย์เก่าแก่ ชื่อเจดีย์พระติลิมุ้ย

ศาลเจ้าทวดปากเชียร
ชาวเชียรใหญ่ มีความเชื่อ และศรัทธาในความศักดิ์สิทธิของทวดปากเชียร มักจะขอให้ทวดปากเชียรช่วยดลบันดาลให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวัง ตามความเชื่อของแต่ ละคน และจะมีพิธีไหว้ทวดปากเชียรกินเจปีละหนึ่งครั้งในช่วงเทศกาลกินเจเพื่อเป็นสิริมงคล

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เป็นพระอารมหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร   เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย

บ้านหนังตะลุงสุชาติ
บ้านหนังตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ มีการแสดงในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ

หอพระอิศวร
เป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดู เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรและฐานโยนิ รวมทั้งเทวรูปสำริดอีกหลายองค์

วัดแม่เจ้าอยู่หัว
เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมคลองฆ้อง ชมฆ้องใหญ่ ไหว้แม่เจ้าอยู่หัว แก้บนรูปปั้นแม่เจ้าอยู่หัว (พระนางเลือดขาว) ซึ่งเป็นพระสนมเอกของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช

ศาลหลวง - ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์
มีต้นไทรใหญ่ น้อย ขึ้นเด่นเป็นสง่า ประชาชนชาวอำเภอเชียรใหญ่และชาวลุ่มน้ำปากพนังร่วมกันจัดงานสักการะศาลหลวง - ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี

วัดธาตุธาราม หรือวัดเขาธาตุ
มีเจดีย์ประการังอยู่บนเขาธาตุ สร้างโดยพุทธศาสนิกชนจากเมืองไชยา รอบๆ เจดีย์มีพระพุทธรูปแกะสลักหินทรายแดง ประดิษฐานบริเวณเจดีย

วัดกระดังงา
วัดเก่าแก่ของอำเภอขนอม เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา   ภายในอุโบสถมีภาพเขียนพุทธประวัติ มีพระประธานพุทธรูปสมัยอยุธยาประดิษฐานอยู่ภายใน และมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจโดยเฉพาะเครื่องถ้วยชาม

วัดเจดีย์หลวง
เป็นชุมชนโบราณ มีร่องรอยของเนินดิน สระน้ำ หินชิ้นส่วนของเทวสถาน แท่นศิวะลึงค์ ที่กระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก

อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้
ประกอบไปด้วยเกาะน้อย เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะแตน เกาะราบ เกาะท่าไร่ เกาะผี มีอ่าวขนอม อ่าวท้องท่าคว่ำ อ่าวท้องหลาง อ่าวท้องหยี อ่าวท้องยาง และภูเขาต่างๆ หาดทรายขาวสะอาด

หาดหน้าด่าน
เป็นแนวยาวทรายขาวเป็นสวนมะพร้าว เงียบสงบ

อ่าวท้องหยี
หาดทรายงามที่มีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ อยู่ในวงล้อมของเขาเพลาและเขากลาง ทำให้ชายหาดสงบเงียบและเป็นส่วนตัว

หาดในเปร็ต
เป็นแนวโค้ง ชายหาดเป็นโขดหินสลับบางแห่ง

ผ้าทอศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
จัดตั้งโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้จากทอผ้าและจักสานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ รูปแบบต่างๆ

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม