ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดนราธิวาส

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
สัญลักษณ์ของจังหวัดนี้ เดิมเป็นรูปต้นยางกับคนกรีดยาง หมายถึงอาชีพในการทำสวนยางพาราของชาวเมืองนราธิวาส ส่งยางไปจำหน่ายยังต่างประเทศปีละมากๆ

 
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นรูปเรือใบเต็มกำลังแล่นกางใบ
  

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา บาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ตะเคียนชันตาแมว 

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบานบุรีเหลือง

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชนราธิวาส

เราเหล่านราธิวาส แสนองอาจสง่าจะหาไหน
มาเปรียบเทียบเราเหล่านราไทย เกรียงไกรชื่อก้องเกียรติงาม
วิทยา พลา หัตถะ เจนจัดเด่น ปัญญาเป็นเครื่องช่วยด้วยองค์สาม
คือกาย วาจา ใจ เราใฝ่งาม ทั่วเขตคามแซ่ซร้องก้องเปรมปรีดิ์
มั่นในเกียรติ วินัย กล้าหาญ ชาญฉลาด ทั้งสามารถว่องไว ดุจไกรสีห์
ทรงพลังพรั่งพร้อมสามัคคี ดุจดั่ง ขุนคีรี ไม่เปรียบปาน
เรานักเรียนไทย รู้ในสิทธิและหน้าที่ สร้างคุณความดี มิให้ดับสูญ
เทอดชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รัฐธรรมนูญ เพิ่มพูนจรรโลงไทยวัฒนาสถาพร

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู มีอาณาเขตติดกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติทั้งป่าและชายทะเล แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ อำเภอเมือง,อำเภอตากใบ, อำเภอแว้ง, อำเภอยี่งอ, อำเภอสุไหงโก-ลก, อำเภอ สุไหงปาดี, อำเภอบาเจาะ, อำเภอระแงะ, อำเภอสุคิริน, อำเภอรือเสาะ, อำเภอศรีสาคร, อำเภอจะแนะ, อำเภอเจาะไอร้อง

  • ทิศเหนือ จดปัตตานี 
  • ทิศใต้ จดรัฐกลันตัน ของมาเลเซีย 
  • ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย 
  • ทิศตะวันตก จดยะลา

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม