ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดพังงา

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา จังหวัดพังงา(2)

ต่อมาชนกลุ่มนี้จึงเคลื่อนย้ายมาอยู่ริมฝั่งใกล้ทะเลมากขึ้น เพื่อตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาวน้ำ จากการสำรวจของกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 2530 - 2531 ค้นพบหลักฐานโบราณวัตถุจากผิวดินที่มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ แล้วทิ้งร่องรอย โบราณวัตถุเหล่านี้ ไว้ตามถ้ำและเพิงผาหินปูนในระดับที่ไม่สูงมากนักและอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเล สาเหตุที่มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้อย่างหนาแน่น ก็เพราะความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรจากทะเล และยังสามารถล่าสัตว์และหาสมุนไพรจากป่าได้เช่นกัน บางแหล่งที่ค้นพบมีลักษณะเป็นเกาะอยู่บริเวณป่าชายเลน เข้าใจว่าเป็นที่ทำกิจกรรมเป็นครั้งคราว เพราะไม่มีน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภค หรือนักประวัติศาสตร์บางท่านก็ว่าเป็นที่พักของเรือนสินค้าก่อนเข้าสู่ฝั่ง อันเป็นแหล่งโบราณคดีที่กรมศิลปากรพบจากการสำรวจในอ่างพังงา เช่น เขาช้าง เขางุ้ม ถ้ำฤๅษีสวรรค์ วังหม้อแกง เขาพังงา เขาเฒ่า เขาหนุ่ย ถ้ำกลาง เขาบ่อ ถ้ำผึ้ง ถ้ำพระ เขาพัง เขาแดง ส่วนแหล่งโบราณคดีที่มีศิลปะถ้ำ ซึ่งลักษณะของแหล่งที่พบส่วนใหญ่จะไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีบนผิวดิน หรือบนพื้นถ้ำ เพิงผา แหล่งที่พบ ศิลปะถ้ำ เช่น เขาเขียน เขาระย้า เขาพระอาตเฒ่า จังหวัดพังงา ถ้ำผีหัวโต แหลมไฟไหม้ แหลมชาวเล ถ้ำชาวเล แหลมท้ายแรด จังหวัดกระบี่ ภาพที่พลก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป มีทั้งภาพคนและภาพสัตว์ต่าง ๆ โดยภาพนั้นจะมีลักษณะที่เป็นเงาทึบ และแบบโครงร่างภายนอกภายใน สีที่ใช้ก็มีทั้งสีเหลือง น้ำตาล ส้ม

บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพังงาในปัจจุบันนั้น เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาก่อน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีการค้นพบเศษเครื่องปั้นดินเผา กำไลหิน และเปลือกหอยที่ถ้ำในวัดสุวรรณคูหา อำเภอตะกั่วทุ่ง และการพบภาพเขียนสีที่ผนังเขาเขียนเป็นต้น

ประวัติศาสตร์เมืองพังงาอยู่ที่ตำบลเกาะคอเขา บ้านทุ่งตึก อำเภอคุระบุรี ที่มีการค้นพบชุมชนโบราณ ลูกปัด เศษภาชนะแตกหักจำนวนมาก ที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการค้าในสมัยโบราณ ชาวบ้านสูงอายุเรียกบริเวณบ้านทุ่งตึกว่า เมืองตะโกลา หรือ ตะกั่วป่าในปัจจุบัน และยังได้มีการขุดค้นพบเทวรูปพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ และชิ้นส่วนเทวรูปบนเขาเวียง ที่บริเวณ อ.กะปง ทำให้เชื่อว่ามีบรรดานักเดินเรือ พ่อค้าพราหมณ์ และช่างฝีมือจากอินเดีย ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของราชวงศ์ปัลลวะ   ซึ่งนับถือศาสนาฮินดูได้มาขึ้นบก ณ ชุมชนโบราณในเขตเมืองตะกั่วป่าแห่งนี้

นอกจากนี้ในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชได้กล่าวถึงเมือง "ตะกั่วถลาง" ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการขุดแร่ดีบุก   ชาวพื้นเมืองสมัยนั้นเรียกดีบุกว่า "ตะกั่วดำ" ดังนั้นเมืองตะกั่วถลางจึงน่าจะหมายถึงบริเวณ   อ.ตะกั่วป่าและอ.ตะกั่วทุ่ง ในเขต  จังหวัดพังงา และ อ.ถลาง ในเขต จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน

จังหวัดพังงาเคยเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญของแหลมมลายูทาฝั่งตะวันตก พ่อค้าต่างชาติสมัยโบราณอย่างอินเดีย จีน และอาหรับ จะใช้แม่น้ำตะกั่วป่าล่องสินค้า และขนสินค้าต่อทางบก เพื่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแหลมมลายูได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมัยนั้นระบุว่า หัวเมืองริมฝั่งทะเลอันดามันอย่างตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง และถลาง ล้วนเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัย จนเมื่ออาณาจักรสุโขทัยเรืองอำนาจ ได้เข้าปกครองศรีวิชัย จึงได้ตั้งเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองเอก แล้วนำหัวเมืองทั้ง 3 มาเป็นเมืองขึ้นด้วย

<<< ย้อนกลับ || อ่านต่อ >>>

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย