ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดพังงา

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา จังหวัดพังงา

    จังหวัดพังงานั้นเดิมน่าจะเรียกกันว่า "เมืองภูงา" ตามชื่อเขางาหรือเขาพังงา ซึ่งตั้งอยู่ในตัวจังหวัดพังงาในปัจจุบัน ในสมัยก่อน เมืองภูงาขึ้นอยู่กับนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 2 ชื่อของ "เมืองภูงา" ได้ปรากฏอยู่ในทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งน่าจะเป็นเมืองขึ้นของพระสุรัสวดีฝ่ายซ้าย เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให้คล้องจองกับเมืองภูเก็ต และเหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานกันว่าน่าจะเนื่องมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองที่มีแร่อุดมสมบูรณ์ มีชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมาก และชาวต่างชาติเหล่านี้คงจะออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมือง    "พังงา"   ไปเพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนชื่อเมืองภูงาว่า   PHUNGA หรือ PUNGA ซึ่งอาจอ่านว่าภูงา หรือพังกาก็ได้

       จังหวัดพังงา   เป็นจังหวัดที่เก่าแก่อีกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยจากการขุดค้นของนักโบราณคดีพบเครื่องมือและภาพเขียนสีแบบต่างๆ ตามถ้ำในละแวกอ่าวพังงา ซึ่งอยู่ในเขต  อ.เมือง  และ อ.ทับปุด และยังพบเครื่องมือขวานหินขัด อาวุธที่ทำด้วยกระดูกสัตว์และภาชนะที่ทำจากดินเผาที่บริเวณ อ.ตะกั่วป่า ทำให้เชื่อว่าบริเวณดังกล่าว เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณเมื่อราวๆ   หลายพันปีมาแล้ว 
          จากหลักฐานทางโบราณคดี ประกอบกับการวิเคราะห์ของนักประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณกลุ่มน้ำตะกั่วป่าเคยเป็นที่อยู่อาศัย ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 5,000 ถึง 3,000 ปีมาแล้ว เดิมทีชุมชนเหล่านี้อาศัยอยู่ในป่าเขตต้นลำน้ำตะกั่วป่า และแถบเทือกเขาในจังหวัดพังงา โดยพบหลักฐานสำคัญแบบเดียวกับกลุ่มชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้ทั่ว ๆ ไป เช่น การใช้ขวานหินขัด แบบขวานยาว และแบบจะงอยปากนก หินทุบเปลือกไมเพื่อใช้ทำผ้า และขวานหินขัดแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

 || อ่านต่อ >>>

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย