ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดพังงา

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ภูเขา หมายถึง ภูเขารูปช้าง อันเป็นภูเขาสูงใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชาชนในจังหวัด มีความมั่นคงถาวร เรือ หมายถึงเรือดูดแร่เป็นตัวแทนในการประกอบอาชีพทำเหมือแร่ดีบุก มีมากที่สุดที่จังหวัดพังงา และทำรายได้เข้าจังหวัดเป็นจำนวนมาก เขาตะปู หมายถึงสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา
  

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

ต้นไม้ประจำจังหวัด : เทพธาโร

ดอกไม้ประจำจังหวัด : จำปูน

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชพังงา

คำร้อง    แฉล้ม  โกยทา
ทำนอง  จุมพล   ทองตัน    
ขับร้อง  พิมวิภา  ชัยเดช ,อมร เกียรติวรางกูร

รุ่งอรุณทอฟ้าพังงางาม ทั่วเขตคามเป็นศรีเชิดชู
สัญญลักษณ์ร้อยเรียงเคียงคู่ เรือขุดแร่เขาตาปูเขาช้าง
แร่หมื่นล้านเกลื่อนตามีคราคร่ำ บ้านกลางน้ำ คลื่นไล้พรายพร่าง
ถ้ำงามตาภูผาแปลกต่าง สุดสะอางหมู่แมกไม้จำปูน
ล้วนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากร ในลุ่มในดอนจำรูญ
ชาวพังงามีเมตตาเกื้อกูล น้อมเทิดทูนชาติศาสนาราชัน

เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  788  กม. ด้านตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเล   ซึ่งมีความยาวถึง 240 กม. และตลอดแนวด้านฝั่งตะวันออก เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน อีกส่วนหนึ่งเป็นชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะต่างๆ ซึ่งมีมากถึงประมาณ 105 เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันอีกจำนวนมาก เช่นหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ และเกาะยาว

  • ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดระนอง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดภูเก็ตตรงช่องแคบปากพระ เชื่อมกันโดยสะพานสารสินและสะพานเทพกระษัตรี
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย