ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดพังงา

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ภูเขา หมายถึง ภูเขารูปช้าง อันเป็นภูเขาสูงใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชาชนในจังหวัด มีความมั่นคงถาวร เรือ หมายถึงเรือดูดแร่เป็นตัวแทนในการประกอบอาชีพทำเหมือแร่ดีบุก มีมากที่สุดที่จังหวัดพังงา และทำรายได้เข้าจังหวัดเป็นจำนวนมาก เขาตะปู หมายถึงสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

ต้นไม้ประจำจังหวัด : เทพธาโร

ดอกไม้ประจำจังหวัด : จำปูน

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชพังงา

คำร้อง    แฉล้ม  โกยทา
ทำนอง  จุมพล   ทองตัน    
ขับร้อง  พิมวิภา  ชัยเดช ,อมร เกียรติวรางกูร

รุ่งอรุณทอฟ้าพังงางาม ทั่วเขตคามเป็นศรีเชิดชู
สัญญลักษณ์ร้อยเรียงเคียงคู่ เรือขุดแร่เขาตาปูเขาช้าง
แร่หมื่นล้านเกลื่อนตามีคราคร่ำ บ้านกลางน้ำ คลื่นไล้พรายพร่าง
ถ้ำงามตาภูผาแปลกต่าง สุดสะอางหมู่แมกไม้จำปูน
ล้วนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากร ในลุ่มในดอนจำรูญ
ชาวพังงามีเมตตาเกื้อกูล น้อมเทิดทูนชาติศาสนาราชัน

เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  788  กม. ด้านตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเล   ซึ่งมีความยาวถึง 240 กม. และตลอดแนวด้านฝั่งตะวันออก เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน อีกส่วนหนึ่งเป็นชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะต่างๆ ซึ่งมีมากถึงประมาณ 105 เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันอีกจำนวนมาก เช่นหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ และเกาะยาว

  • ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดระนอง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดภูเก็ตตรงช่องแคบปากพระ เชื่อมกันโดยสะพานสารสินและสะพานเทพกระษัตรี
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม