ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดพัทลุง

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา จังหวัดนี้ย้ายที่ตั้งมาแล้ว 12 ครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2467 ย้ายจากตำบลลำปำมาอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์ ใกล้กับภูเขาอกทะลุ ซึ่งสูงเด่นอยู่บนที่ราบ มองเห็นจากที่ไกลได้ทุกทิศ บนยอดเขามีเจดีย์เก่าสร้างไว้องค์หนึ่ง
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

ต้นไม้ประจำจังหวัด : พะยอม

ดอกไม้ประจำจังหวัด : พะยอม

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชพัทลุง

พัทลุงรุ่งเรืองเมืองคนดี ฝากไมตรีมอบไว้ทั่วกัน
บรรพชนของเราไม่เคยหวั่น เคยประจัญเทอดเกียรติพัทลุง
เคยกล้าเกรียงไกร ขจรไปทั่วฟ้าเมืองกรุง
เราจงมาช่วยกันผดุง พัทลุงให้ยิ่งยืนนาน
เราร่วมกันสัญญาจะประคอง เกียรติลำยองยิ่งนั้นนิรันดร์กาล
ขอฟ้าดินจงช่วยเป็นพยาน เราสาบานะร่วมกันทำดี
ให้เกียรติลือไกล ขจรไปทั่วฟ้าธาตรี
เราจงมาร่วมสามัคคี ทำความดีเพื่อพัทลุงเทอญ

สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วยเทือกเขาบรรทัด มีระดับสูงจากน้ำทะเลปานกลางประมาณ 50-1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น สวนยางพารา ส่วนไม้ผลและไม้ยืนต้น ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับที่ดอน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 0-15 เมตร บริเวณนี้ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และ พืชไร่ชนิดต่างๆ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาชัยสนและอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ทิศตะวันออก สุดทะเลสาบสงขลาตอนใน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับกิ่งอำเภอศรีนครินทร์และอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย