ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดปัตตานี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
พระยาปัตตานีเป็นปืนคู่บ้านคู่เมือง ของปัตตานีมาแต่โบราณ จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ปัตตานี

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตกท นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ตะเคียนทอง

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ชบา

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชปัตตานี

คำร้อง ทำนอง อ.พร พิรุณ
เรียบเรียงเสียงประสาน บดินทร์ ราฮิม

ปัตตานีนี้ถิ่นแดนแคว้นไกล เกือบสุดใต้ศิวิไลเรืองนาม
เป็นเขตไทยแต่สมัยพ่อขุนรามไทย พุทธ คริสต์ อิสลาม ทั่วเขต
ความสำราญมิถือเขาให้โง่เง่า สุขอักโขที่เป็นไทยอยู่ได้สม
มีอิสระเสรี มีประเพณีนิยม มีเอกลักษณะน่าชื่นชมไม่เป็นทาสใคร

เมืองปัตตานีมีผืนดินเลอค่าเหล่าประชาเป็นสุขสดใส
ทรัพย์สินสำคัญ ฝูงปลาก็เวียนอยู่ในน้ำ
ทรัพย์สินงดงามเหลือล้ำจะเสกสรรค์
พญาตานีปืนใหญ่เกื้อกูลถือไว้เป็นสำคัญ
ศาลลิ้มกอเหนี่ยวเหมือนเรามีอันสัมพันธ์ผูกใจ

ชาวปัตตานีมีน้ำใจถือมั่นใต้ไตรรงค์เดียวกัน ก็คือไทย
ทูนเทิดจักรี ราชัน รักชาติ ศาสนา ขวัญอธิปไตย
ดินแดนจะมิให้ใครมาแย่งยื้อเอา ขอรักษาไว้แก่ลูกหลาน
แม้ใครรุกรานมิยอมปกป้อง
สู้เขาจะรวมดวงใจหมายมุ่งผดุงพื้นดินตานีของเรา
ให้งานฟูเฟื่องรุ่งเรืองเถิดเราชั่วนิจนิรันดร์

อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ 1055 กิโลเมตร ตั้งอยู่ติดกับอ่าวไทย มีเนื้อที่ 2109 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 13 ของภาคใต้ พื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบต่ำ เหมาะแก่การเพาะปลูก
  • ทิศเหนือ จดสงขลา 
  • ทิศใต้ จดนราธิวาส 
  • ทิศตะวันออก จดทะเลอ่าวไทย 
  • ทิศตะวันตก จดยะลา

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม