ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดปัตตานี

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่จัดสร้างขึ้นบริเวณริมทะเลสาบแม่น้ำปัตตานีฝั่งซ้าย ไปจนจดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เป็นสวนป่าชายเลนที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ มีทิวทัศน์สวยงามร่มรื่น

มัสยิดกรือเซะและสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
มัสยิดเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 การก่อสร้างเป็นแบบเสากลมรูปลักษณะแบบเสาโกธิกของยุโรป ช่องประตูหน้าต่างมีทั้งแบบโค้งแหลมและโค้งมน หลังคาโดมยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ด้านหน้าของมัสยิดมีฮวงซุ้ย หรือสุสานที่ฝังศพของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ศาลหลักเมือง
เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองปัตตานีและนักท่องเที่ยวที่แวะไปเที่ยว มักจะพากันไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

วังเก่ายะหริ่ง
เป็นอาคารสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ มีบันไดโค้งทอดขึ้นไปสู่ระเบียงทั้งสองด้าน จากระเบียงมีประตูเปิดเข้าสู่ห้องโถงใหญ่ ลักษณะคล้ายกับท้องพระโรง

หมู่บ้านรูสะมิแล
พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นชายทะเลด้านทิศเหนือ บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่นักศึกษาและที่ชาวบ้านเรียกในพระปรมาภิไธยย่อของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชว่า "ม.อ."

พิพิธภัณฑ์ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้
อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในภาคใต้ ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวมเอกสาร โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พระพุทธรูป พระพิมพ์ หัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ เงินตรา สมุดข่อย พระคัมภีร์อัลกุรอ่านฉบับที่เขียนด้วยลายมือ ปืนใหญ่หล่อด้วยทองเหลือง ฯลฯ

น้ำตกห้วยบือแนบูดี
ลักษณะของน้ำตกแยกเป็น 2 สาย ไหลมารวมกันก่อนไหลลงสู่แม่น้ำสายบุรี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
เป็นมัสยิดที่สวยที่สุดของไทย   เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก หลังคาทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียว มีโดมใหญ่ 2 โดม

หาดตะโละกาโปร์
เป็นหาดทรายขาวสะอาดขนานกับชายฝั่งทะเล มีเรือกอและของชาวประมงจอดอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การไปนั่งพักผ่อนชมความสวยงาม

แหลมตาชี หรือแหลมโพธิ์
หาดทรายขาวยื่นต่อจากหาดตะโละกาโปร์ไปในทะเลอ่าวไทย หาดทรายขาวสะอาด เหมาะสำหรับตากอากาศและเล่นน้ำทะเล

หาดบางสาย
เป็นหาดทรายชายทะเลยาว

หาดป่าไหม้
เป็นหาดทรายต่อจากหาดบางสาย

หาดชลาลัย
มีบึงน้ำขนาดใหญ่ใกล้บริเวณทิวสน ให้บรรยากาศที่สงบร่มรื่นเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน

หาดมะรวด
มีภูเขาหินที่มีขนาดเล็กที่ตั้งซ้อนทับกันอยู่ดูแปลกตา บนภูเขามีต้นมะพร้าวขึ้นสวยงามเด่นชัดท่ามกลางหาดทรายขาวสะอาด

หาดราชรักษ์
เป็นหาดทรายกว้างล้อมรอบด้วยโขดหิน และหุบเขาเตี้ยๆ บนเนินเขา

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาบ่อชัย
มีภูเขาลูกหนึ่งเรียกกันว่า เขาบ่อไพร บนยอดเขามีบ่อน้ำที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ได้มีการนำน้ำจากบ่อแห่งนี้ไปใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกด้วย ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบ่อชัย

สถานที่หล่อปืนใหญ่
เป็นสถานที่หล่อปืนใหญ่พญาตาน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทย บริเวณสถานที่หล่อปืนใหญ่นี้ เป็นบริเวณที่มีดินสีดำ ปัจจุบันนำได้นำปืนใหญ่ มาไว้ที่หน้ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ

พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7
เป็นศาลาทรงไทยที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา เมื่อ พ.ศ. 2472 ปัจจุบันพลับพลาที่ประทับได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อให้คงสภาพเดิม เป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่สวยงาม

ตลาดนัดปาลัส
ตลาดนัดริมทาง ชาวไทยมุสลิมแบบเครื่องแต่งกายพื้นเมืองโพกศีรษะด้วยผ้าบาติกสีฉูดฉาดเดินไปมาหาซื้อของในตลาดแห่งนั้น เป็นภาพซึ่งน่าชม ชีวิตชนบทของชาวไทยมุสลิมที่มีบรรยากาศเมืองใต้

ภูเขาสะลินดงบายู
ภูเขานี้มี "ถ้ำปิด" เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปากถ้ำขนาดไม่ใหญ่นักแต่มีหินปิดสนิทอยู่ ด้านหลังเขามีโพรง ที่ศาลาเชิงเขา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายแดง ศิลปะร่วมสมัยอยุธยาปางมารวิชัย

หาดวาสุกรี
หาดทรายแนวยาวขนานไปกับทิวสน เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและการพักผ่อน

บ้านปะเสยะวอ
มีชื่อเสียงในการต่อเรือกอและ เรือประมงของชาวปัตตานีและนราธิวาส มีลักษณะเป็นเรือหัวแหลมท้ายแหลม ระบายสีสันงดงาม บ้านปะเสยะวอยังมีชื่อเสียงในด้านการสานเสื่อกระจูดด้วยฝีมือระดับศิลปาชีพ และการทำน้ำบูดูรสดีอีกด้วย

หาดแฆแฆ
ล้อมรอบด้วยโขดหิน ลักษณะแปลกตาสวยงาม บนเนินเขามีศาลาพักผ่อนและเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นหาดทราบที่สงบ และสวยงาม

หาดปะนาเระ
เป็นหมู่บ้านชาวประมงหลายร้อยหลังคาเรือน บนหาดทรายอันยาวเหยียด มีเรือกอและ และเรือประมงนานาชนิดจอดเรียงรายอยู่ทั่วทั้งหาด

ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง
เป็นที่นับถือของประชาชน มีศาลเจ้าเป็นที่สักการะ ต่อมาได้สร้างศาลเจ้าแห่งใหม่ขึ้นที่ฝั่งตำบลตะลุบัน มีงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง โดยจะจัดงานสมโภช ปีเว้นปี

พระพุทธรูปวัดสุทธิกาวาส
เป็นวัดโบราณเก่าแก่ สร้างมาประมาณเกือบ 200 ปีมาแล้ว มีเนินเขาเตี้ยๆ มีบันไดอิฐขึ้นไปถึงวิหารเล็กๆ บนยอดเขาในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่อด้วยปูนแบบโบราณ

เขาฤๅษี
เป็นภูเขาโขดหินธรรมชาติ มีบ่อน้ำก่อด้วยอิฐ ถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เคยนำไปใช้ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชกาล

วัดช้างให้ หรือวัดราษบูรณาราม
วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่

หาดทราย-ชายบึงบ้านละเวง
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติงดงามแปลกตา มีบึงขนาดใหญ่เคียงข้างหาดทรายขาวสะอาด

ซากเมืองเก่า
เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ สภาพทั่วไปมีความซับซ้อนของอาคารปราสาท คูคลองที่ใช้ป้องกันข้าศึก

มัสยิดบ้านดาโต๊ะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประวัติศาสตร์ด้านศาสนา กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้แล้ว

วัดมุจลินทวาปีวิหาร
เป็นวัดเก่าแก่ มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาส

หาดรัชดาภิเษก หรือหาดสายหมอ
ชายหาดร่มรื่นด้วยทิวสนสำหรับนั่งพักผ่อน ไม่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำทะเล เพราะชายหาดเป็นลักษณะดินปนทราย น้ำทะเลไม่ใส

วนอุทยานปราสาทนางผมหอม
ในวนอุทยานมีน้ำตกลักษณะไม่สูงนัก มีลำธารยาว มีน้ำมากในช่วงปลายปี

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย