ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดภูเก็ต

งานเทศกาลกินเจ
งานประเพณีกินเจเป็นประเพณีของชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในภูเก็ต ตรงกับวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 9 ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคมของทุกปี ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานตั้งแต่ พ.ศ.2369 จนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นการถือศีลปฏิบัติธรรม ชำระร่างกายจิตใจให้บริสุทธิ์ ในช่วงพิธี 9 วัน 9 คืนนี้จะมีพิธีกรรมต่างๆ นับเป็นงานที่ได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทย และชาวต่างประเทศมากที่สุด

เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้ง และเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างผู้ประกอบการณ์ธุรกิจสาขาต่างๆ หน่วยงานราชกาลและประชาชน ในงานจะมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า การแข่งขันกีฬาทางน้ำ การประกวดสาวงามจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี โดยจะจัดงานที่หาดป่าตอง

งานท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุนทร
ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี มีการจัดงานเฉลิมฉลอง มีกิจกรรมต่าง เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สองวีรสตรี ที่สามารถปกป้องเมืองถลางให้รอดพ้นจากข้าศึกพม่า

งานประเพณีปล่อยเต่า
ตรงกับวันสงกรานต์ของทุกปี ได้จัดให้เป็นวันประมงแห่งชาติ มีประเพณีปล่อยลูกเต่าลงทะเล โดยจะจัดงานบริเวณหาดต่างๆในจังหวัดภูเก็ต

งานประเพณีลอยเรือชาวเล
มีพิธีในกลางเดือน 6 และเดือน 11 ของทุกๆปี โดยกลุ่มชาวเลที่หาดราไวย์และบ้านสะปำ จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ำ ส่วนกลุ่มชาวเลที่เกาะสิเหร่จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 14 ค่ำและกลุ่มชาวเลที่แหลมหลา จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 15 ค่ำ ถือเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล คล้ายกับการลอยกระทงของชาวไทย มีการร่ายรำรอบเรือ หรือที่เรียกว่า "รำรองเง็ง"

งานผ้อต่อ
เป็นงานประเพณีของชาวภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีน จะมีพิธีช่วงเดือน 7 ของจีน หรือเดือน 9 มีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องบวงสรวง เป็นขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้ง เป็นรูปเต่าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างทาสีแดง โดยมีการจัดงาน 2 แห่งบริเวณศาลเจ้าในตลาดสด และศาลเจ้าผ้อต่อก้ง

งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และหลังจากนั้นจึงถือกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงวันเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปี

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย