ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดระนอง

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ประพาสเมืองระนอง ทางจังหวัดได้จัดที่ประทับบนเนินเขานิเวศน์คีรี เลข 5 คือ รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ภาพปราสาทคือ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ ภูเขา คือ ภูเขานิเวศน์คีรี และพาน คือ ชาวเมืองระนอง

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : "คลอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"

ต้นไม้ประจำจังหวัด : อบเชย

ดอกไม้ประจำจังหวัด : เอื้องเงินหลวง หรือ โกมาซุม

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชระนอง

อันเมืองทอง คือระนองมองวิไล แดนอำไพ ไม่น้อยหน้าใครในสยาม
มีสินทรัพย์นับอนันต์ทั่วเขตคาม เกาะเขางามธรรมชาติหาดทรายและทะเล
ชาวระนอง นองน้ำใจสดใสยิ่ง มีความจริงใจ รักผูกพันไม่หันเห
มุ่งมานะหากินไม่เกเร ถิ่นพื้นเพเรามีทรัพย์มากมายไว้แสดง
โลกบรรจงสร้างสิ่งตรึงตาไว้หลายอย่าง และยังได้สร้างสิ่งแปลกใจก็หลายแห่ง
มีน้ำตก บ่อน้ำแร่อันร้อนแรง ไม่แห้งแล้ง ฝนพรมชุ่มฉ่ำป่างามขจี
เมืองเราดีมีศีลธรรมคอยค้ำส่ง คอยจรรโลง คอยชี้ช่องทางสร้างศักดิ์ศรี
รัตนรังสรรค์สร้างแต่ทางดี สามัคคีรวมใจรักรวมกันสันต์สุขเอย

จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดแรกของทางภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ระนองจัดเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ เนื้อที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาและป่าไม้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สภาพพม่า และทะเลอันดามัน

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม