ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดระนอง

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ประพาศเมืองระนอง ทางจังหวัดได้จัดที่ประทับบนเนินเขานิเวศน์คีรี เลข 5 คือ รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ภาพปราสาทคือ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ ภูเขา คือ ภูเขานิเวศน์คีรี และพาน คือ ชาวเมืองระนอง
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : "คลอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"

ต้นไม้ประจำจังหวัด : อบเชย

ดอกไม้ประจำจังหวัด : เอื้องเงินหลวง หรือ โกมาซุม

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชระนอง

อันเมืองทอง คือระนองมองวิไล แดนอำไพ ไม่น้อยหน้าใครในสยาม
มีสินทรัพย์นับอนันต์ทั่วเขตคาม เกาะเขางามธรรมชาติหาดทรายและทะเล
ชาวระนอง นองน้ำใจสดใสยิ่ง มีความจริงใจ รักผูกพันไม่หันเห
มุ่งมานะหากินไม่เกเร ถิ่นพื้นเพเรามีทรัพย์มากมายไว้แสดง
โลกบรรจงสร้างสิ่งตรึงตาไว้หลายอย่าง และยังได้สร้างสิ่งแปลกใจก็หลายแห่ง
มีน้ำตก บ่อน้ำแร่อันร้อนแรง ไม่แห้งแล้ง ฝนพรมชุ่มฉ่ำป่างามขจี
เมืองเราดีมีศิลธรรมคอยค้ำส่ง คอยจรรโลง คอยชี้ช่องทางสร้างศักดิ์ศรี
รัตนรังสรรค์สร้างแต่ทางดี สามัคคีรวมใจรักรวมกันสันต์สุขเอย

จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดแรกบองทางภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ระนองจัดเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ เนื้อที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาและป่าไม้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สภาพพม่า และทะเลอันดามัน

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย