ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดสตูล

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยู่บนแท่นหินกลางทะเล เบื้องหลังมีรัศมีพระอาทิตย์อัสดง พระสมุทรเทวา คือ เทวดาผู้ปกป้องรักษามหาสมุทร บัลลังค์หิน คือ วิมารของเทวดา พระอาทิตย์อัสดง คือ ฝั่งทะเลตะวันตก หรือมหาสมุทรอินเดียนั่นเอง
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : ตะรุเตา ไก่ดำ จำปาดะ คนใจพระ งามเลิศเชิดสตูล

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นหมากพลูตั๊กแตน

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกาหลง

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงขวัญสตูล

     โอ้นครีสโดยบำบังสังการา สตูลพาราคือเทพเทวามหาสมุทรไทย
เหล่าอิสลามรวมชาวพุทธสุดซึ้งใจ จะประกอบการใด รักรวมใจกันสามัคคี
เกาะตะรุเตา อาดังยังงามล้ำเกินชม  ดุจดังเมืองพรหม และสุดงาม สำคำชมมากมี
หมู่เกาะหลีเป๊ธชายทะเลหาดสวยดี ยังเสน่ห์เมืองนี้ล้วนคนมีน้ำใจแสนงาม
ไก่ดำ จำปาดะ เมืองพระและอิสลาม ทั่วถิ่นเขตคามนั้นมีสุเหร่าวัดวาอาราม
พวกเราทำตามผู้นำหลักเมือง สตูลสมนาม เจริญทุกยามพัฒนาเกษตรสมบูรณ์
จากทะเลบัน บันดาลดลใจรักมั่นคง คู่ขวัญอนงค์ จะฝากมาลัยดอกไม้ให้คุณ
จะวอนบนบานโต๊ะหยงกง ด้วยผลบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุน รักสตูลอย่าร้างเลือน

            คำว่า สตูล มาจากภาษามาลายูว่า สโตย แปลว่ากระท้อน อันเป็นต้นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่บริเวณเมืองนี้ ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า “นครสโตยมำ-บังสการา” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “สตูล” แห่งเมืองพระสมุทรเทวา
  
         จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่ทางทิศเหนือและตะวันออก เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอันดามันทางด้านตะวันตก พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบเชิงเขา ส่วนพื้นที่ด้านตะวันตกจะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม และชายฝั่งทะเล ซึ่งจังหวัดสตูลมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 140 กิโลเมตร จังหวัดสตูล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล ละงู ทุ่งหว้า ควนกาหลง ควนโดน ท่าแพและกิ่งอำเภอมะนัง มีประชากรประมาณ 253,177 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดตรัง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสงขลาและประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย