ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดสตูล

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสตูล

สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
เป็นสวนสาธารณะโล่ง มีลำคลองไหลผ่านข้างสวน ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

วัดชนาธิปเฉลิม
เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนาธิปเฉลิม เป็นที่รวมน้ำใจของชาวพุทธศาสนามา

แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว
เป็นแหลมที่ยื่นล้ำไปในทะเลอันดามัน เป็นพื้นที่หมู่บ้านชาวประมง ชายหาดเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวและบ้านเรือน ชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไปของชาวประมงและการตากของทะเลริมหาด

อ่าวพันเตมะละกา
มีชายหาดยาวขาวสะอาด เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ส่วนหนึ่งจัดเป็นนิทรรศการแสดงเรื่องของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของเกาะตะรุเตา เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

อ่าวจาก
เป็นอ่าวเล็กๆติดต่อกับอ่าวพันเตมะละกา
อ่าวเมาะและ
มีหาดทรายขาวสะอาด และดงมะพร้าวสวยงาม

อ่าวสน
เป็นอ่าวรูปโค้งที่มีหาดทรายสลับกับหาดหิน และเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล

อ่าวตะโละวาว
เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ตต.1 (ตะโละวาว) เคยเป็นสถานที่ตั้งนิคมฝึกอาชีพสำหรับนักโทษกักกันและนักโทษอุกฉกรรจ์ ปัจจุบันทางอุทยานฯได้จำลองอาคารสถานที่ที่เคยอยู่ในนิคมฝึกอาชีพ

อ่าวตะโละอุดัง
เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ ตต.2 (ตะโละอุดัง) อดีตเป็นที่กักกันนักโทษการเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มนักโทษจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชและกบฏนายสิบ

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือ มัสยิดมำบัง
เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ลักษณะรูปทรงมัสยิดเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตัวอาคารสีขาวตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใส

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล คฤหาสถ์กูเด็น
เป็นตึกแบบตะวันตก ประตูหน้าต่างรูปโค้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป หลังคาทรงปั้นหยาแบบไทยใช้กระเบื้องดินเผารูปกาบกล้วย บานหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ชิ้นเล็กๆเป็นเกล็ดแนวนอน ช่องลมด้านบนตกแต่งรูปดาวตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองสตูล วิถีชีวิตของชาวสตูลในด้านต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติ   ประกอบไปด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อย จำนวน 51 เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ   ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2525 ให้เป็นมรดกแห่งอาเซียน

เกาะตะรุเตา
นับเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่มีสภาพเป็นป่าดิบชื้นซึ่งยังมีพรรณไม้และสัตว์ป่าที่น่าสนใจ   มีอ่าวน้อยใหญ่ที่มีชายหาดสวยงามอยู่หลายแห่ง

น้ำตกลูดู
เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ถ้ำจระเข้
เป็นถ้ำที่มีความลึก ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีลักษณะแตกต่างกัน

จุดชมวิว “ผาโต๊ะบู”
อยู่ด้านหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา   เป็นจุดชมทิวทัศน์ของเกาะบริเวณชายหาด อ่าวพันเตมะละกา จะเห็นเกาะบุโหลน เกาะกลาง เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะราวี หมู่เกาะเภตรา

เกาะหินงาม
เป็นเกาะขนาดเล็ก ชายหาดมีหินกรวดสีดำรูปร่างต่างๆ มีลักษณะกลมเกลี้ยง ลวดลายสวยงาม

เกาะยาง
เป็นเกาะเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากเกาะอาดัง น้ำทะเลใสและ มีแหล่งปะการังแข็งที่ สวยงาม

เกาะจาบัง
เป็นแหล่งปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล และฝูงปลาที่มีสีสันสวยงาม เหมาะแก่การดำน้ำตื้นในลักษณะการดำผิวน้ำ

เกาะไข่
เป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ทะเลรอบๆ เกาะไข่มีแนวปะการังอยู่โดยทั่วไป

หมู่เกาะอาดัง-ราวี
เป็นเกาะที่มีหาดทรายละเอียดสวยงาม รอบเกาะมีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง มีป่าปกคลุมดูเขียวครึ้ม มีน้ำตกที่มีน้ำตลอดปี   บนเกาะอาดังยังมีจุดชมวิว “ผาชะโด” หาดทรายสวยงาม น้ำทะเลใส เงียบสงบ

เกาะสิเป๊ะหรือเกาะหลีเป๊ะ
มีชุมชนชาวเลอาศัยอยู่หลายครอบครัว ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง   ธรรมชาติของปะการังรอบเกาะ เวิ้งอ่าวสวยงาม หาดทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้ง

น้ำตกยาโรย
เป็นน้ำตกที่เกิดจากต้นน้ำในป่าหัวกระหมิง มี 9 ชั้น แต่ละชั้นเป็นแอ่งสามารถเล่นน้ำได้

น้ำตกโตนปลิว
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีหลายชั้น ไหลจากหน้าผาสูง สวยงามมาก
เขตชายแดนไทย-มาเลเซีย (ด่านวังประจัน)
มีสินค้าราคาถูกจำหน่าย หรือหากต้องการไปยังเมืองกางะ เมืองหลวงของรัฐเปอร์ลิสก็สามารถไปได้เพียงเดินทางไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตร

อ่าวนุ่น
อยู่บนโค้งเวิ้งอ่าวธรรมชาติที่มีบรรยากาศเงียบสงบ

หาดราไว
เป็นชายหาด มีต้นสนอยู่ตลอดแนวชายหาด เหมาะสำหรับตั้งค่ายพักแรม

เกาะลิดีเล็ก
เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ฯ บนเกาะมีชายหาดทรายขาว น้ำใส มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์มีสัตว์น้ำหลายชนิด   เป็นเกาะสัมปทานรังนกนางแอ่น

เกาะบุโหลน
เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด มีจุดดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกกระจายอยู่หลายจุด เป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจุดหนึ่งด้วย

น้ำตกวังสายทอง
น้ำตกแห่งนี้อยู่ที่แอ่งน้ำแต่ละชั้นจับหินปูน ลักษณะคล้ายดอกบัวบานซ้อนลดหลั่นกันในแอ่งที่สวยงาม บริเวณน้ำตกมีต้นไม้ร่มรื่น

น้ำตกธารปลิว
เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำเกิดจากเขาลุงเครอะ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้หลากหลาย

วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเขาหมาไม่หยก”   เป็นเขตที่มีฝนตกชุกค่อนข้างสม่ำเสมอทำให้เกิดป่าดงดิบความสมบูรณ์ สามารถเที่ยวชมน้ำตกที่มีความสวยงาม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกทางใต้ของไทย บริเวณช่องแคบมะละกาทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ชายหาดตลอดแนวฝั่งทะเลในท้องที่ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู เป็นพื้นที่ราบบริเวณหุบเขาและชายหาด มีป่าไม้ ภูเขา สัตว์ป่า ปะการังหลากสีสวยงาม ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่สำคัญต่างๆ

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ตั้งอยู่ที่บ้านวังประจัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยังมีสัตว์ต่างๆ

น้ำตกปาหนัน
มีต้นน้ำมาจาก ภูเขากะหมิง ธรรมชาติรอบ ๆ สมบูรณ์ มีน้ำไหลตลอดปี การสร้างเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดย่อม

ถ้ำลอดปูยู
เป็นถ้ำลอด มีคลองท่าจีนไหลผ่านถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยบ้าง

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม