ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดสงขลา

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า หมายถึง รูปหอยสังข์ซึ่งยังค้นหา หลักฐานของความหมายได้ไม่แน่ชัด แต่บุคคลบางคนบอกที่ มาของตราประจำจังหวัดนี้ว่า เดิมเคยเป็นตรากระดุมเสื้อฉลองพระองค์ ของกรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุยเดชวิกรมบรมชนกนาถ ต่อมากรมศิลปากร ออกแบบตราสังข์ ใช้เป็นเครื่องหมายตราจังหวัดสงขลา
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่ สองทะเล    เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

ต้นไม้ประจำจังหวัด : สะเดาเทียม

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสะเดาเทียม

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชสงขลา

คำร้อง/ทำนอง - เจริญ แสงดวงแข

เมืองสงขลาแดนฟ้าบันดาล แหล่งประสานพาณิชยการก้าวไกล
สมิหราทิวทัศน์เด่นตาซึ้งใจ ทะเลสดใสมองไปรื่นรมย์
ชาวสงขลารักษาความดี ประเพณีล้วนเชิดชูชวนชื่นชม
แหล่งศึกษานำพัฒนาสังคม ดินแดนอุดมสินทรัพย์นานา
รูปสังข์งามเด่นนั่นเป็นมงคล มิ่งขวัญปวงชนถ้วนทุกคนเทิดทูนศรัทธา
ร่วมใจไมตรีเหมือนดังน้องพี่เกิดร่วมมารดา สุขศานติ์สืบมายืนยงคู่ฟ้าทักษิณถิ่นไทย

          จังหวัดสงขลาทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้ เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์ พื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย