ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปเจดีย์ หมายถึง พระบรมธาตุไชยา กล่าวกันว่า พระบรมธาตุไชยา เป้นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัด เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชม
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมมะ

ต้นไม้ประจำจังหวัด : เคี่ยม

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวผุด

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานีรุ่งเรือง เมืองคนดี
อีกทั้งตาปี นามพระธีรราช ประทาน
เป็นแดนอุดมไม้ปลา มะพร้าวมาเนิ่นนาน
ชาวราษฎร์สุขสันต์ มุ่งมั่นขยันทำกิน
มิ่งขวัญ ชาวเมือง
มีองค์พระธาตุพุทธศาสน์ประเทือง
ถิ่นคนกตัญญูยิ่ง เมตตาอยู่อาจิณ
รวมรักแผ่นดินคนดี นี้ไชโย

          จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ทางฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีเกาะขนาดใหญ่ได้แก่ เกาะสมุย ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด เกาะพะงัน และยังมีหมู่เกาะอ่างทองกับบริวาร 42 เกาะ อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้คือ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชุมพรและอ่าวไทย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพังงาและระนอง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย