ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดตรัง

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดตรัง

ประเพณีชักพระ
วันออกพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวบ้านกับวัดจะร่วมกัน จัดให้มีการชักพระ โดยสมมุติได้ไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากดาวดึงส์ ประทับ บุษบกแห่เป็นขบวนไปยังสถานที่ต่างๆ วัดใดจะชักพระบกหรือชักพระน้ำขึ้นอยู่กับความสะดวกของท้องถิ่น

งานเทศกาลขนมเค้ก
จังหวัดตรังมีชื่อเสียงในการทำขนมเค้ก มาช้านานโดยเฉพาะที่บ้านลำภูรา ระหว่างเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลขนมเค้ก มีการออกร้านขายขนมเค้ก ซึ่งมีราคาต่ำกว่าท้องตลาด ซึ่งถือเป็นแหล่งขนมเค้กเอกลักษณ์ของชาวตรัง

งานเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง
จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง มีการจัดแข่งขันการกินหมูย่าง โดยจะมีการเดินพาเหรดในช่วงเช้า และการจัดกระบวนแบบแฟนตาซี จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด

งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภา ปากเมง
ชาวบ้านร่วมแข่งขันเก็บหอยตะเภามีการแข่งขันจักรยานบนหาดทราย มีการแสดงความสามารถของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จัดนิทรรศการอนุรักษ์หอยตะเภา เป็นงานเทศกาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ บริเวณชายหาดปากเมง ในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว โดยจัดขึ้นทุกเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

งานเทศกาลถือศีลกินเจ
งานเทศกาลกินเจ เป็นงานประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนในจังหวัดตรัง โดยจัดขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 9 ของคนจีน ประมาณเดือนตุลาคม ซึ่งถือเอาวันขึ้น 6 ค่ำ เป็นวันสำคัญที่สุดของงาน ในงานจะจัดขบวนแห่เจ้าไปรอบเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ชาวจีน จะนุ่งขาว ห่มขาว ไปถือศีลกินเจ ตามศาลเจ้าต่างๆ เป็นเวลา 9 วัน ศาลเจ้าที่มี ชื่อเสียงในจังหวัดตรัง

งานสัปดาห์รักษ์พะยูน
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และตอบสนองโครงการอนุรักษ์พะยูน ราวเดือนธันวาคมทางจังหวัดตรังจะจัดอบรม ค่ายเยาวชนพิทักษ์ทะเลตรัง อนุรักษ์พะยูนในท้องถิ่น

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย