ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดตรัง

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดตรัง

ประเพณีชักพระ
วันออกพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวบ้านกับวัดจะร่วมกัน จัดให้มีการชักพระ โดยสมมุติได้ไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากดาวดึงส์ ประทับ บุษบกแห่เป็นขบวนไปยังสถานที่ต่างๆ วัดใดจะชักพระบกหรือชักพระน้ำขึ้นอยู่กับความสะดวกของท้องถิ่น

งานเทศกาลขนมเค้ก
จังหวัดตรังมีชื่อเสียงในการทำขนมเค้ก มาช้านานโดยเฉพาะที่บ้านลำภูรา ระหว่างเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลขนมเค้ก มีการออกร้านขายขนมเค้ก ซึ่งมีราคาต่ำกว่าท้องตลาด ซึ่งถือเป็นแหล่งขนมเค้กเอกลักษณ์ของชาวตรัง

งานเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง
จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง มีการจัดแข่งขันการกินหมูย่าง โดยจะมีการเดินพาเหรดในช่วงเช้า และการจัดกระบวนแบบแฟนตาซี จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด

งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภา ปากเมง
ชาวบ้านร่วมแข่งขันเก็บหอยตะเภามีการแข่งขันจักรยานบนหาดทราย มีการแสดงความสามารถของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จัดนิทรรศการอนุรักษ์หอยตะเภา เป็นงานเทศกาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ บริเวณชายหาดปากเมง ในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว โดยจัดขึ้นทุกเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

งานเทศกาลถือศีลกินเจ
งานเทศกาลกินเจ เป็นงานประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนในจังหวัดตรัง โดยจัดขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 9 ของคนจีน ประมาณเดือนตุลาคม ซึ่งถือเอาวันขึ้น 6 ค่ำ เป็นวันสำคัญที่สุดของงาน ในงานจะจัดขบวนแห่เจ้าไปรอบเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ชาวจีน จะนุ่งขาว ห่มขาว ไปถือศีลกินเจ ตามศาลเจ้าต่างๆ เป็นเวลา 9 วัน ศาลเจ้าที่มี ชื่อเสียงในจังหวัดตรัง

งานสัปดาห์รักษ์พะยูน
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และตอบสนองโครงการอนุรักษ์พะยูน ราวเดือนธันวาคมทางจังหวัดตรังจะจัดอบรม ค่ายเยาวชนพิทักษ์ทะเลตรัง อนุรักษ์พะยูนในท้องถิ่น

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม