ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดยะลา

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปเหมืองแร่ดีบุก หมายถึงท้องที่จังหวัดอุดมไปด้วยแร่ดีบุก และอาชีพหลักของชาวเมืองก็คือทำเหมืองแร่ดีบุก คำว่า ยะลา เป็นภาษาของชาวมลายูแถบไทรบุรี และปีนัง แปลว่า แห เพราะในท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเก่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่ง รูปร่างสันฐานคล้ายแห

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : ยะลาใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ศรียะลา

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพิกุล

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชยะลา

งามโอ้ยะลา จิตใจใฝ่หายะลาเมืองแก้ว
งามผังเมืองงาม สวยงามเพริศแพร้ว
สมเป็นเมืองแก้วอาจิณ งามโอ้นิบง
จิตใจลุ่มหลงนิบงงามสิ้น งามสาวนิบง ขอจงได้ยิน
ทุกนางงามสิ้นตรึงใจ บาโกยเหมือนสวรรค์
หลักเมืองนั้นงามกระไร วัดถ้ำเพลินใจ
และยังอาลัยเขื่อนบางลาง งามโอ้ยะลา
ประเสริฐนักหนา ประชาสรรค์สร้าง
งามทั้งน้ำใจ รักไม่จืดจาง เหลือเกินกล่าวอ้างคำชม

จังหวัดยะลาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นจังหวัดเดียวของภาคใต้ที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล ยะลาเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่ด้วยลักษณะของเมืองชายแดนที่มีของดีประจำท้องถิ่นที่น่าสนใจ น่าศึกษาในความมีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของชุมชน 3 เชื้อชาติคือ มุสลิม ไทย และจีน ซึ่งสามารถดำรงเอกลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาติ

จังหวัดยะลาได้รับการยอมรับว่า มีผังเมืองที่สวยงามที่สุดของประเทศ มีการจัดผังเมืองเป็นรูปใยแมงมุม   และวงเวียนซ้อนกันเป็นชั้น 3 วง ตรงใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชั้นในสุดเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ และเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนย่านการศึกษา สวนสาธารณะ และย่านพาณิชยกรรม   เอกลักษณ์ของเมืองยะลาคือ การรักษาความสะอาดและความเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จนได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น 1 ใน 5 เมืองนำร่องของโครงการเมืองน่าอยู่ (Healthy City) จังหวัดยะลาเป็นเมืองแห่งพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวัชัย นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ 1 ใน 3 ของภาคใต้ ยะลามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาจึงมีฝนตกชุกมาก มีแม่น้ำลำคลองหลายสายที่สำคัญคือ แม่น้ำปัตตานี ซึ่งต้นน้ำเกิดจากป่าเขาในจังหวัดยะลา

  • ทิศเหนือ   ติดต่อจังหวัดสงขลา และปัตตานี
  • ทิศใต้    ติดต่อประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก   ติดต่อจังหวัดนราธิวาส
  • ทิศตะวันตก  ติดต่อจังหวัดสงขลา

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม