ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดยะลา

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปเหมืองแร่ดีบุก หมายถึงท้องที่จังหวัดอุดมไปด้วยแร่ดีบุก และอาชีพหลักของชาวเมืองก็คือทำเหมืองแร่ดีบุก คำว่า ยะลา เป็นภาษาของชาวมลายูแถบไทรบุรี และปีนัง แปลว่า แห เพราะในท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเก่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่ง รูปร่างสันฐานคล้ายแห
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : ยะลาใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ศรียะลา

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพิกุล

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชยะลา

งามโอ้ยะลา จิตใจใฝ่หายะลาเมืองแก้ว
งามผังเมืองงาม สวยงามเพริศแพร้ว
สมเป็นเมืองแก้วอาจิณ งามโอ้นิบง
จิตใจลุ่มหลงนิบงงามสิ้น งามสาวนิบง ขอจงได้ยิน
ทุกนางงามสิ้นตรึงใจ บาโกยเหมือนสวรรค์
หลักเมืองนั้นงามกระไร วัดถ้ำเพลินใจ
และยังอาลัยเขื่อนบางลาง งามโอ้ยะลา
ประเสริฐนักหนา ประชาสรรค์สร้าง
งามทั้งน้ำใจ รักไม่จืดจาง เหลือเกินกล่าวอ้างคำชม

              จังหวัดยะลาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นจังหวัดเดียวของภาคใต้ที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล ยะลาเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่ด้วยลักษณะของเมืองชายแดนที่มีของดี
ประจำท้องถิ่นที่น่าสนใจ น่าศึกษาในความมีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของชุมชน 3 เชื้อชาติคือ มุสลิม ไทย และจีน ซึ่งสามารถดำรงเอกลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาติ
                จังหวัดยะลาได้รับการยอมรับว่า มีผังเมืองที่สวยงามที่สุดของประเทศ มีการจัดผังเมืองเป็นรูปใยแมงมุม   และวงเวียนซ้อนกันเป็นชั้น 3 วง ตรงใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชั้นในสุดเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ และเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนย่านการศึกษา สวนสาธารณะ และย่านพาณิชยกรรม   เอกลักษณ์ของเมืองยะลาคือ การรักษาความสะอาดและความเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จนได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น 1 ใน 5 เมืองนำร่องของโครงการ
เมืองน่าอยู่ (Healthy City) จังหวัดยะลาเป็นเมืองแห่งพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวัชัย นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ 1 ใน 3 ของภาคใต้ ยะลามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาจึงมีฝนตกชุกมาก มีแม่น้ำลำคลองหลายสายที่สำคัญคือ แม่น้ำปัตตานี ซึ่งต้นน้ำเกิดจากป่าเขาในจังหวัดยะลา

  • ทิศเหนือ   ติดต่อจังหวัดสงขลา และปัตตานี
  • ทิศใต้    ติดต่อประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก   ติดต่อจังหวัดนราธิวาส
  • ทิศตะวันตก  ติดต่อจังหวัดสงขลา

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย